Mørke udsigter for traditionsrigt seminarium

Haslev Seminarium må lade livet. Det planlægger bestyrelsen i University College Sjælland som led i en fremtidig plan for en række uddannelser i Region Sjælland.

En uddøende race: Studerende på Haslev Seminarium (Arkiv). Fold sammen
Læs mere
Foto: Reimar Juul / Scanpix

Efter i mere end 100 år at have uddannet lærere, mister Haslev sin læreruddannelse.

Bestyrelsen i University College Sjælland har besluttet en ny struktur for Region Sjællands uddannelser til pædagog, lærer, socialrådgiver og sundhedsuddannelser.
Den indebærer, at uddannelserne i Haslev lukkes, og at alle uddannelser under professionshøjskolen University College Sjælland samles i fire campus, der placeres i henholdsvis Roskilde, Slagelse, Næstved og Storstrøm (Nykøbing F og Vordingborg).

Beslutningen om at lukke uddannelsesstedet i Haslev skal godkendes af undervisningsminister Bertel Haarder (V). Haslev Seminairum blev oprettet i 1905 af Indre Mission som et af landets mest fremtrædende kristne seminarier. De senere år er det kristne i uddannelsen dog gledet i baggrunden.

Ny uddannelse i Roskilde
Hensigten med at samle uddannelserne er at skabe en model, der er i højere grad er økonomisk bæredygtig og giver mulighed for samarbejde på tværs af uddannelserne. Samtidig skal det sikres, at der også er uddannelsesmuligheder for unge i regionens yderområder i Odsherred og på Lolland- Falster.

Bestyrelsen i University College Sjælland har efter udtalelser fra regionsrådet i Region Sjælland ændret sit oprindelige forslag om at lukke læreruddannelsen i Holbæk, ligesom Nykøbing F nu er blevet sikret et uændret udbud af uddannelser. I det oprindelige udspil skulle uddannelserne i Nykøbing F flyttes til Vordingborg, men falstringene beholder altså pædagog-, socialrådgiver- og sundhedsuddannelserne.
Læreruddannelsen i Holbæk fortsætter som en del af det kommende Campus Roskilde, ligesom Roskilde får en ny læreruddannelse.

Regionsrådet har protesteret over det oprindelige forslag om at lukke flere uddannelser i yderområderne, og Johanne Schmidt-Nielsen (Enh.) har haft Bertel Haarder i samråd for at høre hans holdning til det oprindelige forslag om at beskære uddannelserne i Nykøbing F.

Udkantsområder tilgodeses
En professionshøjskole - som University College Sjælland - har pligt til at »bidrage til regional og national udvikling og vækst af erhverv og professioner, herunder i udkantsområder«, som der står i lovteksten.

Det er da også af hensyn til udkantsområderne, at bestyrelsen har ændret sit oprindelige udspil, fastslår bestyrelsesformand Hans Stige i en pressemeddelse.

- Vi holder fast i udgangspunktet med fire campusser, men vi har foretaget visse ændringer især i forhold til udbuddet i yderkantsområderne i regionen. I denne nye reviderede beslutning er det, vi før kaldte Campus Vordingborg, nu blevet til Campus Storstrøm. Det betyder, at der fortsat vil være et uændret udbud af uddannelser i Nykøbing F. Derudover har vi besluttet, at udbuddet af læreruddannelsen i Holbæk i tilknytning til Campus Roskilde fortsætter, udtaler han.

Send flere penge
Bestyrelsen i University Sjælland opfordrer politikerne på Christiansborg til at indføre et særligt udkantstaxameter, der skal sikre uddannelser i udkantsområderne, der har sværere ved at tiltrække studerende end uddannelsesstederne i de største byer.

Dette har Bertel Haarder dog afvist med den begrundelse, at tilskuddet til basisomkostninger på professionshøjskolerne er ganske stort sammenlignet med de grundtilskud, som staten yder til de øvrige uddannelsesområder. Samtidig oplyser han, at University College Sjælland får et tilskud på knap 19 mio. kr. i 2008, hvilket stort set svarer til gennemsnittet.