Mødre skal få unge til at vælge erhvervsuddannelser

En ny kampagne fra Danske Erhvervsskoler skal give mødre et positivt syn på erhvervsuddannelserne. Målet er at få dem til at påvirke deres børn til at vælge studieretning.

Når unge skal vælge retning efter folkeskolen, vælger stadig flere at fortsætte deres uddannelse på gymnasiet. Men en ny kampagne skal nu skubbe de unge over på erhvervsuddannelserne, og det skal ske gennem deres mødre.

»Det er selvfølgelig det unge menneske selv, der bestemmer over sin uddannelse, men han eller hun bliver også påvirket af skolen, kammerater og forældre,« siger Ib Haahr, formand for AMU Fyn og næstformand i Danske Erhvervsskoler.

Forældrene har en stor indflydelse på den unges uddannelsesvalg, og derfor retter kampagnen sig mod mødre for at påvirke deres holdning til ungdomsuddannelser og derigennem de unges syn på at tage en erhvervsfaglig uddannelse, forklarer Ib Haahr.

Men hvorfor kun mødre og ikke fædre, kan man spørge sig selv. Det er der en god grund til.

»Det er ikke kun mor alene, der bestemmer, men far og barn er ikke tilbøjelige til at træffe en beslutning, som mor er uenig i. Derfor prøver vi at få mor til at godkende beslutningen i forhold til det at tage en erhvervsuddannelse,« siger næstformanden.

Som en del af kampagnen afholdes et Danmarksmesterskab i Skills for unge på erhvervsuddannelserne, hvor 260 unge skal konkurrere om at blive landets bedste inden for deres eget fag.

Han fortæller, at mange danskere er enige i, at der er brug for flere studerende på erhvervsuddannelserne, men holdningen er en anden, når det kommer til deres egne børn.

»Når det kommer til deres egne børn, gælder det ikke lige for dem, fordi der er det nok bedst, at de kommer på gymnasiet,« siger Ib Haahr.

Mor-kampagnen lokker de unge til at tage en erhvervsfaglig uddannelse ved blandt andet at tilbyde events, hvor man kan få et foto-shoot i gågaderne i henholdsvis Aalborg, Aarhus, Odense og København i uge 42.

Ved samme lejlighed vil der være mulighed for at møde studerende fra erhvervsskoler i de pågældende byer, så de unge sammen med deres mødre kan høre om, hvorfor netop disse unge har søgt ind på en erhvervsuddannelse.