Mobiltalende fodgængere er en fare i trafikken

Både en amerikansk og en australsk undersøgelse konkluderer, at fodgængere der taler i mobil, har større risiko for at ende i et færdselsuheld. Rådet for Større Færdselssikkerhed efterlyser mere viden på området.

At køre bil og tale i mobiltelefon på samme tid er en farlig cocktail. Det ved de fleste. Men også fodgængere bør nu alvorligt overveje at lade mobilen blive i lommen, når de bevæger sig ud i trafikken.

Både en australsk og en amerikansk undersøgelse viser, at mobiltelefoner påvirker fodgængeres adfærd negativt.

Forsøgslederne observede fodgængere gå over et kryds henholdvis med og uden telefon i hånden.

I den amerikanske undersøgelse konfluderede de, at der var en væsentlig større andel af mobiltelefonbrugerne, der viste usikker adfærd i forhold til dem, der ikke talte i mobiltelefon. De gik ud foran biler uden at stoppe op for at orientere sig eller stoppede for en holdende bil, modsat af hvad en fodgænger, der er opmærksom på trafikken ville gøre. Generelt havde mobiltalerne en tendens til ikke at have øjnene på deres medtrafikanter, når de krydsede en vej, og ved ikke-signalregulerende lysskryds havde kun 55 procent af fodgængerne deres syn rettet mod trafikken.

Endelig har fodgængere, der taler i mobiltelefon, en tilbøjelighed til at gå langsommere, hvilket må betyde, at samtalen medfører en mental belastning.

Savner dansk forskning
Hos Rådet for Større Færdselssikkerhed efterlyser de danske undersøgelser på området, som kan kortlægge, hvor stort problemet er.

»Vi ved, at når du fjerner opmærksomheden fra trafikken, så øger du risikoen for en ulykke, men med hensyn til, hvor farligt det er at tale i mobiltelefon, så har vi indtil videre kun vores sunde fornuft at bygge på. Derfor vil vi meget gerne have sat nogle danske undersøgelser sat i gang, så vi får en viden om, præcis hvad risikoen er i forhold til alle de nye elektroniske ting, vi har i dag,« siger kommunikationschef Karina Petersen.

Hun påpeger dog, at jo mere krævende en samtale er, desto større er risikoen for at blive offer for en ulykke.

»Det er samtalens karakter, der afgør, om det er farligt eller ej, for jo mere energi du skal bruge på samtalen, jo mere energi fjerner du fra trafikken. Man kan godt have en samtale med sin kone, der siger, at man skal huske at købe to liter mælk, men ellers er det en god ide at vente, til man kommer hjem,« mener hun.

Der findes ingen dansk statistik over, hvor mange der bliver dræbt som følge af at tale i mobil, da det er vanskeligt at vurdere om en ulykke alene skyldes telefonen eller noget helt andet.

»Vores udfordring er, at vi mangler viden, men når det er sagt, så er der meget man som bilist, cyklist og fodgænger kan gøre for at minimere risikoen. Sæt f.eks. telefonen på lydløs eller sluk den, indtil du når frem og vent med de krævende samtaler,« råder Karina Petersen.