Mobiler skader måske ufødte børn

En ny dansk undersøgelse viser overraskende, at kvinder, der taler i mobiltelefon under graviditeten, hyppigere får børn med adfærdsproblemer. Årsagen kan være dårligere social kontakt mellem mor og barn.

En ny, stor undersøgelse rejser mistanke om, at mobiltelefoner kan skade børns koncentrationsevne og forårsage hyperaktivitet og dårlige sociale evner.

Det er den danske læge Jørn Olsen, der er professor på Aarhus Universitet, som er en af ankermændene bag undersøgelsen, der omfatter 100.000 gravide kvinder og 13.000 syv-årige børn.

Undersøgelsen viser, at der er en sammenhæng mellem både de gravide kvinders og børnenes brug af mobiltelefon.

Hvis både mor og barn har brugt mobiltelefon, øges risikoen for disse adfærdsvanskeligheder med 20-40 procent.

»Vi kan se, at der er en statistisk sammenhæng mellem brug af mobil og disse adfærdsproblemer. Vi ved ikke, om årsagen er mobiltelefonen eller noget andet, og det bør undersøges. Der kan være andre årsager, f.eks. at mødre, der taler meget i mobiltelefon, er mere fortravlede end andre mødre og dermed har mindre tid til deres børn,« siger Jørn Olsen, der i øjeblikket forsker på UCLA universitetet i Los Angeles.

Overraskende resultat
Han og hans forskerkolleger er meget overraskede over resultatet. Man har ikke viden om, at mobiltelefoners stråling påvirker menneskets biologi, men det kan ikke udelukkes, at der er en sådan sammenhæng.

»Man har interesseret sig meget for, om mobiltelefoner giver hjernekræft. Vores udgangspunkt var, at det er svært at forestille sig, at strålingen fra mobiltelefoner giver hjernekræft, fordi det kræver helt specifikke skadepåvirkninger, hvorimod mere overordnede hjernefunktioner, som styrer adfærd, måske lettere kan påvirkes. Men vi havde ikke forventet at se nogen sammenhæng,« siger Jørn Olsen.

Han opfordrer gravide til at tage undersøgelsens resultater roligt, indtil andre undersøgelser måtte vise noget andet. Han siger samtidig, at det er fornuftigt, at gravide er forsigtige med brug af mobil, indtil man har mere viden.

»Men der er ingen grund til panik,« siger Jørn Olsen.

I gennemsnit har ti procent af drengene og tre-fire procent af pigerne disse adfærdsproblemer. Man har ikke megen viden om, hvor vidt børnene populært sagt vokser sig fra problemerne.

Resultatet af undersøgelsen, der er den første i verden af sin slags, vil til juli blive offentliggjort i Epidemiology, som er et anset videnskabeligt tidsskrift.