Mistanke om svindel i kurderfond

Civilstyrelsen mistænker bestyrelsen i Den Kurdiske Kulturfond for at have givet urigtige oplysninger og har nu bedt rigsadvokaten om at gå ind i sagen. Fonden er en vigtig mæcen for ROJ TV.

Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Den øverste danske fondsmyndighed har mistanke om, at bestyrelsen for Den Kurdiske Kulturfond har forsøgt at snyde med lovpligtige oplysninger.

Det oplyser Civilstyrelsens direktør Nina Koch.

Den Kurdiske Kulturfond er en af de største bidragsydere til det kurdiske ROJ TV og oplyser, at den får sine penge fra almindelige kurdere verden over.

Men som Berlingske Tidende har afsløret i undersøgelsen ”Den Kurdiske Forbindelse”, efterforsker dansk politi, om fonden i virkeligheden hvidvasker penge for PKK, der er på EUs terrorliste. Politiet efterforsker ligeledes på femte år, om ROJ TV har forbindelse til PKK.

Efter Berlingske Tidendes afsløringer har Civilstyrelsen, der fører tilsyn med almennyttige fonde, nu mistet tiltroen til, at bestyrelsen har ”evne og vilje” til at forklare, hvad der er op og ned i fondens pengesager. Som berlingske.dk skrev i går, har fondsmyndigheden derfor besluttet at tvangsfjerne bestyrelsen, fordi den ”groft har tilsidesat sine pligter”.

Mistanke om snyd

Men sagen kan være mere alvorlig end som så og handle om et bevidst forsøg at snyde de danske myndigheder.

- Det kan der være forskellige forklaringer på, men der foreligger den mulighed, at betingelserne i straffelovens paragraf 163 ikke er overholdt. Vi har derfor bedt rigsadvokaten om at vurdere, om der er grundlag for at indlede en strafferetlig efterforskning, siger Nina Koch.

Straffelovens paragraf 163 handler om at give urigtige erklæringer til offentlige myndigheder og kan straffes med bøde, hæfte eller fængsel i op til fire måneder.

Sagen handler i bund og grund om kurderfondens evne og lyst til at forklare, hvor den har fået sine mange millioner fra. Ifølge dansk lov skal en person, der giver penge til en fond, erklære med sin underskrift, at fonden må give pengene videre til en tredjepart – i dette tilfælde ROJ TV.

Civilstyrelsen begyndte at rykke fonden for sådanne erklæringer allerede i 2004, men der er aldrig fremlagt dokumentation for langt hovedparten af de store beløb. To gange har Civilstyrelsen ikke desto mindre truffet beslutning om at se gennem fingre med de manglende, lovpligtige erklæringer.

Undskyldelig overtrædelse

Første gang, i 2004, handlede det om bidrag for ca. syv mio. kr. til en forløber for ROJ TV. Dengang anså Civilstyrelsen lovovertrædelsen som ”undskyldelig”, som styrelsen skrev i et notat til justitsminister Lars Barfoed (K) i marts.

Anden gang, i 2008, handlede det om bidrag for 52 mio. kr. til ROJ TV. Civilstyrelsen har dog ikke i notatet til minister forklaret, hvorfor loven ikke blev håndhævet på det tidspunkt, og Nina Koch ønsker ikke at forklare det over for Berlingske Tidende:

- Jeg har givet en redegørelse til ministeren, og jeg synes ikke, at det vil være rigtigt at give en yderligere redegørelse til dig, siger Civilstyrelsens direktør:

- Men som ministeren har udtalt, har sagsbehandlingen her i styrelsen været mangelfuld, og det er jeg enig med ham i.

Ingen kommentarer

Berlingske Tidende har kontaktet justitsminister Lars Barfoed, men ikke fået svar på, hvorfor Civilstyrelsen så gennem fingrene med lovovertrædelserne i 2008. På et tidspunkt da styrelsen var tillige bekendt med, at fonden var under efterforskning for mulig hvidvask af PKK-penge til ROJ TV.

Efter 2008-afgørelsen fortsatte problemerne i fonden. For regnskabsåret 2007 manglede fonden at vise erklæringer for 1,3 mio. kroner. I 2008 var der derimod – ganske uforklarligt – erklæringer for 133.000 kroner mere, end fonden havde modtaget.

Civilstyrelsen gav i marts fonden fire uger til at få styr på disse forhold, men det er ikke sket. Tværtimod har fonden siden meddelt, at styrelsen skulle se bort fra tidligere indsendte erklæringer og har i stedet fremsendt nogle nye.

I gennemgangen af disse erklæringer har styrelsen fastlagt, at en del tidligere indsendte erklæringer på bidrag ikke er med i det nye materiale – herunder to på hver 50.000 kroner underskrevet af to bestyrelsesmedlemmer. Ifølge Civilstyrelsen er det især dette forhold, der rejser mistanke om, at der er afgivet urigtige oplysninger.

Kurderfondens advokat, Christian Kirk Zøllner, har ingen kommentarer til sagen. Fonden har 14 dage til at reagere på Civilstyrelsens afgørelse.

Berlingske Tidende har i sin undersøgelse af sagen mod ROJ TV dokumenteret, at Den Kurdiske Kulturfond i alt har givet 188 mio. kr. til kurdiske tv-stationer – heraf 118 mio. kr. til ROJ TV.

Berlingske Tidende har samtidig fremlagt fotos, der dokumenterer, at topledelsen i ROJ TV har mødtes med PKK-ledere. ROJ TV har ellers nægtet at have nogen form for forbindelse til PKK.

Læs meget mere om Berlingske Tidendes undersøgelse af sagen mod ROJ TV her.

Berlingske Tidendes undersøgelser har også fået debatten om ROJ TV til at rase. Deltag selv på Berlingske Undersøger.