Misoprostol skal undersøges til bunds

Sundhedsstyrelsen bør udvide sin undersøgelse af det ikke-godkendte lægemiddel Misoprostol, mener DF og V.

Troels og Sine Radmer med deres datter, Filippa, der muligvis er blevet hjerneskadet på grund af Cytotec. Foto Liselotte Sabroe Fold sammen
Læs mere

Sundhedsminister Astrid Krag (SF) bestilte i denne uge hos Sundhedsstyrelsen en undersøgelse af brugen af det ikke-godkendte middel Misoprostol til igangsættelse af fødsler.

Men Dansk Folkeparti forlanger nu, at undersøgelsen bliver udvidet, efter at Berlingskes har dokumenteret, at en række danske fødesteder sætter fødsler i gang ambulant med Misoprostols godkendte og noget dyrere pendant, Minprostin. Og det selv om Lægemiddelstyrelsen i et såkaldt produktresume advarer om, at fostrets hjertelyd skal overvåges under behandlingen.

»De her kvinder bør ikke sendes hjem. Uanset hvilket middel man bruger, er man nødt til at beholde kvinderne på hospitalet og sikre, at de bliver overvåget, mens man bruger denne medicin,« siger sundhedsordfører Liselott Blixt fra DF.

»Det er dybt kritisk, at der er læger, som bruger præparatet uden at følge de vejledninger og advarsler, som følger med lægemidlet. Der er jo en grund til, at lægemiddelproducenten skriver advarsler på midlet. Jeg vil derfor bede ministeren få Sundhedsstyrelsen til at redegøre for, hvordan det kan lade sig gøre i forbindelse med de undersøgelser af produkterne, som nu er sat i gang. Vi er nødt til at få kortlagt brugen af de her midler.«

Hun mener, at hospitalerne slet ikke bør sende kvinderne hjem, efter de har fået Minprostin eller Misoprostol:

»Når man som kvinde bliver sat i gang med noget medicin, er man nødt til at vide, at man bliver overvåget af en læge eller en jordemoder undervejs, så man kan følge hjertelyd og andet. Når man sætter fødsler i gang, bør man bibeholde kvinderne på fødegangen, særligt når det nu kommer frem, at der har været komplikationer og dødsfald ved brug af dette præparat.«

Misoprostol-babyer er »bekymrende«

Berlingske har i ugens løb bl.a. dokumenteret, at Patientforsikringen for første gang nogensinde har anerkendt en hjerneskade hos en treårig pige som følge af brugen af Misoprostol til igangsættelse af fødslen.

Sundhedsordfører Sophie Løhde fra Venstre kalder sagerne med Misoprostol-babyerne »bekymrende«. Ikke mindst at nogle af landets fødesteder sender kvinderne hjem ambulant efter igangsættelse med det godkendte præparat, mens andre faktisk indlægger kvinderne, som der lægges op til fra såvel Lægemiddelstyrelsens produktresume og producenten Pfizers indlægsseddel.

»Det er udtryk for en meget ujævn praksis på området. Jeg er i tvivl, om det virkelig – som krævet af Sundshedsstyrelsen – er udtryk for en klinisk veldokumenteret praksis. Er det virkelig det?« spørger hun.

Formanden for Danske Patienter, Lars Engberg, føler sig langt fra tryg ved praksis.

»Man skal passe vældig meget på med at negligere anbefalingerne, som står i produkt-resumeet. Det er oplysninger, som kommer fra medicinalproducenten, og som er et led i godkendelsen. Det er nøje overvejet, hvad der står, og jeg er sikker på, at der ikke er nogen medicinalfirmaer, som skriver advarsler ind i et sådan, medmindre de finder det helt nødvendigt. For jo bredere anvendelse af medicinen, jo bedre for dem,« siger Lars Engberg. Såvel Sundhedsstyrelsen som fødsels-lægernes faglige selskab, DSOG, anser fortsat brugen af både Minprostin og Misoprostol som relativt sikre og effektive midler til igangsættelse, selv om det i sjældne tilfælde kan give alvorlige bivirkninger.