Ministerium får kritik i kræftsag

Indenrigs- og Sundhedsministeriet levede ikke op til de løfter om maksimal ventetid, der ved lov var givet til kræftpatienterne.

Hverken ministeriet - med daværende sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i spidsen - eller Sundhedsstyrelsen har overvåget, om patienternes rettigheder blev tilgodeset, skriver Politiken onsdag. Og på andre områder har indsatsen været »mangelfuld« og »ikke tilfredsstillende«.

Det konkluderer Rigsrevisionen i en undersøgelse af ministeriets forvaltning af behandlingsgarantien, der fastsætter maksimale ventetider og giver patienterne ret til hurtigere behandling i udlandet, hvis fristerne overskrides.

»Efter Rigsrevisionens opfattelse er der en ubalance mellem de detaljerede patientrettigheder og den overordnede overvågning, som ministeriet har udført«, skriver Rigsrevisionen.

Statsrevisorerne bad Rigsrevisionen undersøge sagen, da Politiken for et år siden skrev, at kræftpatienter fik lov at vente, uden at sygehusene tilbød at skaffe hurtigere behandling i udlandet, og at Sundhedsstyrelsen havde syltet 50 sager, hvor kræftpatienter havde bedt om hjælp til hurtigere behandling i udlandet.

Rigsrevisionen har ikke set på sygehusenes håndtering af behandlingsgarantien, men alene på ministeriets og Sundhedsstyrelsens indsats. Og de når frem til tre konklusioner, skriver Politiken:

Ministeriet har slet ikke overvåget, om patienternes rettigheder blev tilgodeset.
Ministeriet ved ikke, om tidsfristerne for behandling blev overholdt. Det register, der skulle bruges, indeholder slet ikke de datoer i patienternes forløb, som gør det muligt at beregne ventetiden.

Ministeriet ved ikke, om kræftpatienter har fået tilbud om hurtigere behandling i Danmark eller udlandet. Rigsrevisionens undersøgelse viser, at kun tre ud af 77 patienter, der bad Sundhedsstyrelsen om hjælp, fik et tilbud om hurtigere behandling. Kun to patienter fik at vide, at de havde ret til at finde behandling i udlandet på statens regning.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har forklaret, at det ville kræve »omfattende registrering og bureaukrati«, hvis det skulle have overvåget alle aspekter i behandlingsgarantien. Men så må ministeriet overveje, om det er klogt at fastsætte så detaljerede regler, påpeger Rigsrevisionen. Folketingets statsrevisorer skal drøfte Rigsrevisionens rapport onsdag.

Kilde: Politiken