Ministeren lover bedre kvalitet i byretterne

Den kommende byret i Glostrup lagde i går bygning til, da justitsministeren markerede, at danskerne med den nye domstolsreform fremover kan forvente hurtigere sagsbehandling og bedre service.

Justitsminister Lene Espersen (K) markerede i går, at den nye domstolsreform trådte i kraft ved årsskiftet. Foto: Jan Jørgensen Fold sammen
Læs mere

Reformerne står i denne tid i kø for at blive markeret med store taler, hvor der med garanti indgår linjer som »den største i nyere tid«, »en historisk dag« og »farvel til traditioner, goddag til nye kapitler«.

Først velfærdsreformen, så kommunalreformen, og i går indviede justitsminister Lene Espersen (K) så officielt domstolsreformen, som trådte i kraft den 1. januar. En markering, hun med egne ord havde glædet sig usigeligt meget til.

Og ud over det historiske var det vigtigt for ministeren at slå fast, at reformen også betyder meget for danskerne.

»Med denne domstolsreform sikrer vi borgerne, at deres sager afgøres hurtigt, effektivt og bedre,« sagde Lene Espersen til de mange fremmødte i den kommende retsbygning i Glostrup.

Flere dommere
Hun lagde derfor særlig stor vægt på, at selv om antallet af retskredse er skåret ned fra 82 til 24, så vil den mulige ekstra transporttid i høj grad blive opvejet af bl.a. mindre vente- og sagsbehandlingstid ved de færre og større byretter, der med flere dommere til rådighed vil kunne tage sig af flere sager. Samlingen af retterne i nye lokaler betyder samtidig også, at der i hele landet kan indrettes særskilte ventefaciliteter til vidner i straffesager:

»Det er et længe næret ønske om større tryghed for vidnerne, vi endelig får opfyldt,« sagde justitsministeren.

Digital tinglysning
Med den nye reform er der også opgaver, som byretterne må give slip på. Tinglysningsarbejdet vil nemlig blive digitaliseret. Og ifølge Domstolsstyrelsens direktør Adam Wolf kommer det til at betyde en meget vigtig positiv ting for borgerne:

»Sagsbehandlingstiden for at få tinglyst rettigheder over fast ejendom vil fremover blive reduceret fra dage til sekunder og minutter.«

En anden nyskabelse er, at retten i civile sager om beløb under 50.000 kroner skal vejlede parterne, så f.eks. en mindre håndværker, der har penge til gode, ikke behøver at bruge formuer på en advokat, hvis han vil lægge sag an mod skyldneren.

»Det skal være muligt at få en hurtig og korrekt afgørelse til rimelige omkostninger, også når det gælder sager om mindre krav,« sagde Lene Espersen.

Generelt skal domstolsreformen være med til at give borgerne en bedre service. Derfor er man over hele landet i fuld gang med at gøre byretternes nye informationsafdelinger klar. Det gælder også for Københavns Byret, fortæller retspræsident Søren Axelsen:

»Vores forbillede er kommunernes borgerservice-afdelinger. Så retten vil åbne sig mere, end folk har været vant til,« siger han. www.domstol.dk

Læs mere om reformen.