Minister villig til at forlænge asyl for syge

Psykisk syge flygtninge skal i behandling, siger integrationsministeren, der overvejer humanitært ophold.

Integrationsminister Rikke Hvilshøj (V) er villig til at bløde op på de regler for humanitær opholdstilladelse, som ifølge kritikerne fastholder flygtninge i psykisk sygdom, skriver Politken.

»Jeg er ikke interesseret i at fastholde folk i et sygdomsbillede. Jeg er interesseret i, at vi kan behandle folk for deres sygdomme, og hvis vi kan finde en anden balance i respekt for, at den humanitære opholdstilladelse er en opholdstilladelse af en helt særlig karakter, så er jeg klar til at se på, hvilke håndtag vi kan skrue på«, siger Rikke Hvilshøj til Politiken, men fastholder, at en humanitær opholdstilladelse skal være midlertidig.

Den humanitære opholdstilladelse gives i dag kun for et år ad gangen, og hvis den syge så er blevet rask, skal han og hans familie sendes ud af landet. Dermed straffes helbredelse med udvisning, mens fortsat sygdom belønnes med fortsat ophold.

Det er ifølge Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp ikke holdbart.

»Jeg er enig i, at det er uholdbart, at man hvert år skal have forlænget sin opholdstilladelse, og man så skal gøre alt for ikke at komme i bedring«, siger udlændingeordfører Henriette Kjær fra den konservative regeringspartner.

Adspurgt, om hun kan forestille sig, at en humanitær opholdstilladelse blev givet i for eksempel tre år ad gangen i stedet for et år, siger hun til Poltiken, at »som det er nu, er der måske en tendens til, at den syge ubevidst arbejder på ikke at blive rask. Det kan ingen være interesseret i. Jeg er i hvert fald indstillet på, at vi ser på, om der skal være en længere periode, når der gives humanitær opholdstilladelse«.

Kilde: Politiken