Minister vil indføre betinget udvisning

I kampen mod indvandrerkriminalitet vil justitsministeren give domstolene mulighed for at idømme betinget udvisning. Det svarer til reglerne om betinget fængsel og vil være den ultimative advarsel, mener hun.

Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Vi tester oplæsning. Fortæl os, hvad du synes her

Absolut sidste chance! Det signal skal domstolene i fremtiden kunne sende til kriminelle udlændinge, der dømmes for grove lovovertrædelser, mener justitsminister Lene Espersen (K). Hun vil indføre betingede udvisningsdomme, så udlændinge, som i dag lige netop ikke kan dømmes til udvisning, i fremtiden kan blive sendt ud af retssalen med besked om, at et skridt mere på den kriminelle løbebane betyder en enkeltbillet ud af landet.

Systemet svarer til det, vi i dag kender fra betingede domme, og målet er at få sendt et klart signal til både den kriminelle og dennes famlie om, at samfundet ikke tolererer kriminel adfærd. »Det her er en måde at få dem i tale på, som ikke kan finde ud af at indordne sig,« siger Lene Espersen, som mener, at en betinget udvisning er en måde at få aktiveret de unges forældre på. De har nemlig store problemer med at leve op til deres forældreansvar, mener hun.

»Det er meget alvorligt for forældre at få at vide, at deres barn står til udvisning. Så det er et sidste forsøg på at få dem inddraget,« siger Lene Espersen.

Hun vil nedsætte en arbejdsgruppe til at udarbejde et konkret forslag til loven, hvis hun vel at mærke får sit ministerkontor igen efter valget. En betinget udvisning skal både bruges sammen med ubetinget og betinget fængselsstraf, så den tiltalte kan forvente udvisning, hvis han eller hun i prøvetiden på f.eks. to år idømmes en ny frihedsstraf.

Hos regeringspartneren Venstre er integrationsminister Bertel Haarder positiv, og det samme er Dansk Folkeparti (DF):

»Vi har længe presset på for at få strammet op på det her, så det vil vi se velvilligt på. Problemet er, at de kriminelle indvandrere ikke har respekt for vores lovgivning, så det skal gøres enklere for domstolene at udvise, for det har de respekt for,« siger udlændingeordfører Peter Skaarup.

DF stiller som et krav til en ny VK-regering, at der strammes markant op på reglerne for udvisning af kriminelle udlændinge. Står det til DF, skal grænsen for, hvornår en ubetinget fængselsdom kan udløse udvisning, sænkes. Og udlændinge skal have boet i Danmark i en længere årrække end nu, før de er beskyttet mod udvisning. Endelig skal domme for bl.a. narkokriminalitet, grov vold, voldtægt, tvangsægteskab og omskæring af kvinder automatisk føre til udvisning, i dag tager domstolene stilling i hver enkelt sag.

Lene Espersen siger til DFs forslag, at hun vil se velvilligt på alle gode ideer, men umiddelbart mener hun, at linjen i forslaget er for hård.

»Det er lidt for meget øje for øje og tand for tand,« siger hun.