Minister vil afskaffe nationale test, men erkender, at de har en positiv effekt

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) glæder sig over, at nationale test ifølge et nyt forskningsprojekt løfter elever fagligt. Men testene skal afskaffes i de mindste klasser og i øvrigt erstattes af nye, bedre målinger, forklarer ministeren.

Et forskningsprojekt viser, at de nationale test har en positiv effekt, og det overrasker ikke børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), men hun sætter spørgsmålstegn ved, om effekten er stor nok. Fold sammen
Læs mere
Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

De nationale test i folkeskolen øger elevernes faglighed markant, kunne Berlingske fredag fortælle på baggrund af et nyt forskningsprojekt fra Aarhus Universitet.

Forskernes data viser, at elever, der har taget testen, klarer sig bedre både to, tre og fire år efter end elever, der ikke har taget testen.

Særligt de fagligt svage elever får et udbytte af testene, tyder forskernes data på. Det gælder børn af forældre med lav indkomst samt ikkevestlige indvandrere.

Socialdemokratiet og støttepartierne vil imidlertid afskaffe de nationale test i folkeskolen for de små klasser, og testene i de ældre klasser skal »nytænkes«.

Berlingske har bedt børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil om at forholde sig til, at de nationale test faktisk lader til at øge elevernes faglighed.

At eleverne løftes fagligt, kalder ministeren »rigtig positivt«. Hun er dog ikke overrasket over resultaterne.

»Det skulle være meget mærkeligt, hvis testene ikke havde en positiv effekt. Det var netop meningen med dem. Men jeg vil gerne sætte spørgsmålstegn ved, om den samlede effekt er stor nok. Jeg synes, at vi kan gøre det endnu bedre, « siger ministeren.

I regeringens og støttepartiernes forståelsespapir står, at regeringen »vil afsøge muligheden for at sætte de nationale test i bero, indtil de er blevet mere retvisende for elevernes færdigheder«.

Men testene skal ikke afskaffes snarest muligt, lyder det fra ministeren.

Vigtigt at gå grundigt til værks

»Det er vigtigt, at vi går grundigt til værks. En del af billedet er, at der er nogle positive effekter ved de nationale test, og dem må vi ikke smide ud med badevandet,« siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Det skulle være første gang, at et stort forskningsprojekt med en sammenlignelig kontrolgruppe undersøger de nationale tests effekt på elevernes faglighed. Dermed har man et håndfast bevis for, at testen virker. De test vil I så afskaffe. Burde I justere på dem i stedet for?

»Vi lægger netop også op til, at der skal træde et andet system i stedet for, så vi får videreført de bedste ting. Når man har haft et system i ti år, som Socialdemokratiet i øvrigt har været tilhænger af hele vejen igennem, så er der både gode og dårlige ting,« siger ministeren.

Hun ønsker at holde fast i de gode ting ved testene og få »luget ud i tidslerne«. Hun understreger, at testene i dag bidrager med vigtig relevant viden.

»Det er vigtigt, at forældrene kan følge med i, hvordan det går med deres børn i skolen. Og det er de rigtig glade for i dag. Det er også vigtigt, at kommunerne kan følge med i, om der er nogle skoler, der ikke gør det godt nok.«

I begyndelsen af næste år forventer ministeren en færdig evalueringsrapport af, hvordan de nationale test har virket.