Minister støtter skoler med stramme mobilregler: "Det må meget gerne sprede sig"

Skoler skal begrænse den digitale støj, mener undervisningsminister Merete Riisager, der giver sin fulde opbakning til skoler, der indfører regler for elevernes brug af mobiltelefoner. Der skal være et analogt rum i skolen med plads til fordybelse, lyder budskabet.

På nogle skoler skal eleverne aflevere deres mobiltelefoner i en kasse, når skolen eller timen begynder. Her mobiltelefoner i et skab på Grenå Skole. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger

De skoler, der har indført nye mobilregler, får klapsalver fra undervisningsminister Merete Riisager (LA). Hun ser gerne, at flere skoler følger eksemplet og sikrer eleverne et mere roligt læringsrum med bedre plads til koncentration.

»De skoler, der tager et opgør med den digitale støj, har min fulde opbakning. I skolen er det lærerne og skolelederne, der fastsætter reglerne, og det må alle forældre acceptere, hvilket flertallet heldigvis gør. Vores børn skal være i et så roligt læringsrum som muligt, og det må meget gerne sprede sig til alle skoler,« siger Merete Riisager.

Berlingske har onsdag beskrevet, at nogle skoler, der indfører regler for elevernes brug af mobiltelefoner, oplever, at en lille gruppe forældre trodser reglerne. På Vamdrup Skole ved Kolding har en lille gruppe forældre ikke ønsket, at deres børn skal aflevere mobiltelefonerne til lærerne i skoletiden, sådan som skolens regler foreskriver. Skolen har løst problemet på mindelig vis ved, at de pågældende børn kan opbevare deres mobiltelefoner i skoletasken i undervisningstiden, men de må stadig ikke bruge telefonerne, med mindre lærerne har givet dem lov. Selv om det kun er en lille gruppe forældre, der ikke vil følge reglerne, kan de stadig virke forstyrrende, mener ministeren.

»Det kan være forstyrrende for lærerne, at der er en lille hård kerne af forældre, der ikke mener, at deres børn skal følge reglerne. Men jeg tror, at det er få i dag, fordi der har været en fornuftig dialog mellem skolerne og forældrene. Forældre skal forstå, at skolens rum er et andet end fritiden. Forældrene skal respektere rammerne for undervisningen, ellers kan skolen ikke fungere. Skolens opgave er at undervise eleverne, forældrenes opgave er opdragelsen,« siger Merete Riisager.

En undersøgelse fra The London School of Economics and Political Science viste i 2015, at elever får bedre testresultater på skoler, hvor der indføres mobilforbud. Hvis en skole indfører forbud mod mobiler, klarer eleverne sig 6,41 procent bedre i testresultater efter forbuddet, end de gjorde før forbuddet. Forbud mod mobiler gavner især de fagligt svageste elever, hvis testresultater blev 14,23 procent bedre, mens et forbud ikke har nogen effekt på de fagligt stærkeste.

Formanden for Danske Skoleelever, Jens Vase, er bekymret for, at eleverne går glip af vigtig undervisning i digitale kompetencer, når skolerne indfører forbud mod mobiltelefoner. Men Merete Riisager mener ikke, at de nye mobilregler forhindrer den nødvendige digitale undervisning.

»Digitale kompetencer kommer ikke af, at eleverne sidder med deres iphone og er på sociale medier i matematiktimen, eller at de spiller spil i frikvarterene og sidder og chatter med hinanden. Det er fritidsaktiviteter. Når vi taler om digitale kompetencer i skolen, bør vi have en langt mere strategisk og didaktisk tilgang til brug af digitale medier. Det handler om at vælge til og vælge fra. Der skal være et digitalt rum, hvor eleverne lærer at bruge alle de digitale værktøjer, der er til rådighed. Men der skal også være et analogt run helt uden digital støj, hvor man kan fordybe sig og beskæftige sig med meningsudveksling, analyse og fortællinger,« siger Merete Riisager.