Minister: Overbelægning er »uværdigt for patienterne« – men det er regionernes skyld

Regeringen har tilført regionerne store beløb til at få reduceret overbelægningen, men er desværre »ikke i mål«, erkender sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

»Overbelægning er uværdigt for patienterne, og det øger også risikoen for infektioner og patientusikre situationer. Derfor skal vi reducere overbelægningen,« siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V)  Fold sammen
Læs mere
Foto: Liselotte Sabroe

Det uværdigt for patienterne, men det er regionernes skyld, at der er problemer med overbelægning på landets sygehuse.

Det er reaktionen fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), efter at nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen har vist, at mange især medicinske afdelinger måned efter måned kører med overbelægning og både i 2018 og i år nærmest permanent har flere patienter indlagt, end der er normeringer til.

»Overbelægning er uværdigt for patienterne, og det øger også risikoen for infektioner og patientusikre situationer. Derfor skal vi reducere overbelægningen,« siger ministeren.

Men hun mener også, at det primært er regionerns skyld, at der ikke er sket forbedringer. Hun henviser bl.a. til, at Venstre-regeringen efter valget i 2015 afsatte 1,2 mia. kr. til at forbedre forholdene for de ældre medicinske patienter, heraf 400 mio. kr. til en decideret »akutpakke« mod den massive overbelægning. Uden at det har påvirket overbelægningen i en nævneværdig positiv grad.

»Regionerne er desværre ikke i mål trods et markant økonomisk løft i denne valgperiode, herunder med penge som regionerne har fået målrettet til bekæmpelse af overbelægning,« siger Ellen Trane Nørby.

Ifølge ministeren er det netop et af argumenterne for den sundhedsreform, regeringen har aftalt med Dansk Folkeparti, og som lægger op til at nedlægge regionsrådene.

Reformen skal skabe mere tid til patienterne og bedre forhold for medarbejderne på sygehusene. En såkaldt nærhedsfond på 8,5 mia. kr. skal således sikre, at »flere ældre medborgere og patienter kan få behandling helt ude i eget hjem, hos egen læge eller i moderne sundhedshuse, så flere sygdomme kan forebygges eller tages i opløbet, og unødige indlæggelser kan undgås«.

Ellen Trane Nørby afviser også kritik fra Socialdemokratiet og fremhæver, at partiet var imod fonden, og at socialdemokraterne sidder for bordenden i fire ud af de fem regioner, hvor problemet med overbelægning bestemt ikke er løst.

»Regeringen tager i høj grad sin del af ansvaret, og netop derfor ønsker vi også en sundhedsreform, der løser problemerne og løfter sundhedsvæsenet økonomisk,« siger hun.

I Danske Regioner er meldingen fra formanden for sundhedsudvalget, Karin Friis Bach (R), at man tager problemerne med overbelægning »dybt alvorligt«.

Pengene er kommet i spil til en række initiativer, så bl.a. afdelinger med ledig kapacitet træder til, når andre er hårdt presset. Der er også lavet aftaler om frivlligt ekstraarbejde, som er økonomisk gunstige for medarbejderne, for at sikre, at den fornødne bemanding er til stede.

»Det ser også en smule lysere ud, hvis man sammenligner tallene fra januar i år og samme måned året før. Men vi er udfordret af, at der kommer væsentligt flere patienter på sygehusene. Bare de sidste to år er der kommet 55.000 flere patienter, og det presser os. Derfor mener vi, at der er brug for flere penge, end vi har fået de senere år for at kunne håndtere det pres,« siger Karin Friis Bach.