Minister: Medicin må ikke erstatte bæltefiksering

Generelt blev der i 2015 anvendt mindre tvang på de psykiatriske afdelinger, men ikke over for unge under 18.