Minister dumper tilsyn med Misoprostol

Sundhedsstyrelsen har reageret for langsomt, for lidt og for sent i sagen om fødselsmidlet Misoprostol. Derfor skal der strammes op, fastslog sundhedsministeren i et samråd.

ARKIVFOTO. Sundhedsminister Astrid Krag. Fold sammen
Læs mere
Foto: Torkil Adsersen

Midt i en eksamenstid uddelte sundhedsminister Astrid Krag (SF) tirsdag dumpekarakter til Sundhedsstyrelsens håndtering af sagen om Misoprostol, der er det mest udbredte middel til at sætte fødsler i gang med. På et samråd i Folketinget fastslog ministeren flere gange, at Sundhedsstyrelsen, landets regioner og personalet på fødeafdelingerne skal stramme op om brugen af Misoprostol.

»Der skal tænkes meget mere over, hvordan midlet bruges, og om hvilken information de gravide kvinder får, når de får sat deres fødsel i gang med Misoprostol,« sagde Astrid Krag.

Berlingske har afdækket, hvordan Sundhedsstyrelsen i flere omgange har været både måneder og år om at reagere på advarsler om, at Misoprostol blev brugt forkert eller kunne være skyld i alvorlige bivirkninger ved fødsler. Det har fået bl.a. Enhedslistens Stine Brix og Venstres Sophie Løhde til at rette en skrap kritik mod styrelsen.

Astrid Krag er helt enig i kritikken. Hun er også enig i, at Sundhedsstyrelsens redegørelse om sagen, som blev afleveret i maj, var mangelfuld og afslørede, at styrelsen ikke har overblik over hospitalernes praksis, og hvor mange bivirkninger Misoprostol har medført.

Derfor har ministeren sat to ting i værk: Sundhedsstyrelsen skal lige efter sommerferien aflevere en plan for, hvordan den fremadrettet sikrer en bedre overvågning af Misoprostol, og for hvordan alle bivirkninger eller fejl ved brugen af præparatet bliver indberettet. Som en del af det arbejde skal brugen af Misoprostol på landsplan nu for første gang kortlægges. Noget, som ministeren erkendte burde være sket allerede for ti år siden.

Tilsyn skal kulegraves

Derudover – og som konsekvens af flere skandalesager i styrelsen – skal hele Sundhedsstyrelsens tilsyn kulegraves af eksterne eksperter. De får bl.a. specifikt til opgave at se på, om og hvordan Sundhedsstyrelsen i de seneste ti år har ført tilsyn med Misoprostol. For det må ikke ske igen, at styrelsen overhører eller reagerer langsomt på advarsler:

»Fremadrettet er der brug for en helt anden og systematisk tilgang til, hvordan styrelsen forholder sig, når styrelsen får viden om patientforløb, hvor patientsikkerheden kan være på spil,« sagde Astrid Krag.

På tilhørerpladserne til samrådet var bl.a. moderen til en kvinde, der har mistet et barn under en fødsel med Misoprostol. Samt de to jordemødre Eva Rydahl og Jette Clausen, som i månedsvis forsøgte at advare Sundhedsstyrelsen om alvorlige sager, hvor der var mistanke om, at Misoprostol har forårsaget skade på mor eller barn. Deres advarsler blev ikke håndteret godt nok, fastslog Astrid Krag:

»Sundhedsstyrelsen har ikke levet op til sin grundlæggende forpligtelse over for de to jordemødre, som har henvendt sig.«

Sophie Løhde (V) efterspurgte flere gange, at der foretages en undersøgelse af, hvorfor Sundhedsstyrelsen ikke har reageret hurtigere på advarslerne om Misoprostol. Sundhedsminister Astrid Krag forsikrede, at det er blandt de ting, som et hold internationale eksperter skal kulegrave. Astrid Krag var også positiv over for Enhedslistens forslag om, at der skal udarbejdes nationale kliniske retningslinjer for igangsættelse af fødsler. Samt at jordemødre på linje med læger skal have pligt til at indberette alle sager, hvor der kan være den mindste mistanke om at Misoprostol kan have medført bivirkninger.