Minister: Den danske ulandsbistand skal gøres synlig herhjemme

Interview: Den nye radikale udviklingsminister Anita Bay Bundegaard vil være garant for, at den socialdemokratiske regeringspartner ikke skærer i bistanden. Samtidig vil hun være sit ministeriums ambassadør i Danmark. Og hun er irriteret over betegnelsen »venindeudnævnt«.

Af Sten Jensen

For den nye radikale udviklingsminister Anita Bay Bundegard, er det lige så vigtigt at få fortalt befolkningen i Bogense om Danmarks udviklingsbistand, som det er at rejse til Bogota.

»Jeg er blevet minister for et ikke særligt synligt ministerium, og andre har måske glemt at være ambassadør for sagen over for befolkningen. Det vil jeg gerne være,« siger Anita Bay Bundegaard der fra en stilling som kronikredaktør på dagbladet Politiken overraskende blev udnævnt til ny minister i Poul Nyrup Rasmussens julerokade.

Efter at have brugt juleferien til at læse »lektier«, har hun nu for alvor indtaget sit kontor med havneudsigt på sjette sal i Udenrigsministeriets ucharmerende betonfort på Asiatisk Plads i København.

Hvordan har du det med at blive leder af et ministerium som medierne, når det gælder siddende ministre, omtaler som enten en degradering at blive flyttet til eller som en forfremmelse at blive flyttet fra?

»Egentlig undrer det mig lidt, for jeg synes det er verdens vigtigste ministerium og et budget på 12 mia. kr. er jo pænt mange penge. Årsagen er nok også, at pengene bruges langt væk, og at ministeriet ikke er særligt synligt i den danske offentlighed. Men med det politiske pres, der er på bistanden, er det vigtigt med en ambassadør i Danmark, der kommer ud og diskuterer med folk, for at sikre opbakningen til det vi gør.«

De Radikales leder Marianne Jelved omtaler bl.a. udviklingsministeriet som et holdningsministerium. Hvorfor gør hun det?

»Dels har Det Radikale Venstre en meget klar holdning på det her område, og den vil vi gerne styrke og profilere. Dels ligger der også i det, at der er mulighed for at påvirke holdninger. Netop nu kører globaliseringen. I hvert fald for nogle. At få det her diffuse begreb globalisering gjort til en integreret del af dansk politik, det giver grobund for at påvirke holdninger.«

Men i ministerens bevidsthed er det ikke mere diffust end det bl.a. handler om, hvor kapitalen flytter hen:

»Og det er meget sjældent til udviklingslandene, og derfor har vi et politisk ansvar for at afbøde nogle af de konsekvenser og sikre, at globaliseringen også bliver global,« siger hun.

Og med direkte adresse til Venstres leder Anders Fogh Rasmussen, som gæstede de Radikales nytårsstævne, siger ministeren:

»Når jeg hører Anders Fogh, taler han om velfærd i Danmark. Samtidig vil han så gerne skære i ulandsbistanden, der jo har at gøre med velfærden i verden. Han kan ikke se, at de to ting hænger sammen. Vi yder jo ikke bistand fordi vi er tossegode, men for at løse problemer hvor problemerne er, så vi ikke får dem præsenteret på vores egen dørtærskel,« siger ministeren bl.a. med henvisning til den udbredte nordafrikanske emigration til f.eks. Spanien.

Hvad er din holdning til at fastholde bistandsniveauet på en pct. af bruttonationalproduktet. Marianne Jelved er citeret for, at Socialdemokratiet ved finanslovsforhandlingerne har foreslået bistanden beskåret?

»Jeg ved ikke, om det er korrekt, jeg har ikke været med ved forhandlingerne, men min kommentar er: »Når jeg sidder her, er der en årsag til det. For så længe jeg sidder her, vil der ikke blive nogen beskæring. Det står iøvrigt også i regeringsgrundlaget, at niveauet skal fastholdes. Og det er Socialdemokratiet jo så blevet fastholdt på.«

Udnævnelsen af dig er af nogle medier blevet kaldt en »venindeudnævnelse«. Hvad siger du til det begreb og til påstanden?

»Hvad er en »venindeudnævnelse«. Som radikalt medlem gennem 15 år kender jeg altså nogle mennesker, og udnævnelse af en minister er jo en meget stor tillidserklæring, og dermed mener jeg også, at man ikke udnævner en person, man ikke kender, og som man ikke mener kan klare det.«

Har dit venskab med ledende radikale kvinder som f.eks. Lone Dybkjær og Marianne Jelved haft betydning for din udnævnelse, tror du?

»Spørg dem selv. Jeg er bare blevet udnævnt. Der er ingen, der giver nogen begrundelse for, hvorfor man er udnævnt, og jeg har ikke spurgt, om det er fordi, jeg er god veninde med den ene eller den anden. Jeg har arbejdet for Marianne Jelved, men jeg ses altså ikke med hende privat.«

Kan du blive sur over snakken om »venindeudnævnelsen«?

»Nej mere irriteret, fordi der straks beklikkes en hel masse, men jeg mener, at i og med at jeg kender nogle mennesker, bliver det negativt udlagt. Men hør nu: Man udnævner nye ministre, fordi det kan hjælpe lidt på den aktuelle situation, men det ville da være sært at udnævne nogen, der bare var en veninde. Det er i den grad en undervurdering af Marianne Jelveds evne til at se, hvem der kan sidde som minister.«

Den nye minister fremlægger i dag på en konference i Odense Danmarks nye strategi for bekæmpelse af AIDS i udviklingslandene. Af en ny bevilling på 100 mio. kr. skal de 80 anvendes direkte til indsats i en række hårdt ramte lande - specielt i Afrika.

Men i Østeuropa buldrer en AIDS-epidemi frem med udsigt til at millioner om få år er smittede. Hvad skal Danmark gøre, og hvor skal pengene komme fra? Østeuropa er ikke defineret som et fattigdomsområde under Danida?

»Det er et kæmpeproblem, men Østeuropa falder ikke under Danidas fattigdomskriterier og dermed ikke ind under min kasse, og jeg har mange gode steder at bruge pengene.

Måske kunne man tale med sundhedsminsteren om det og spørge, hvad der er Danmarks rolle, og om man kunne finde pengene med en ekstrabevilling. Det er måske en idé.«

Med den melding er og bliver det indsatsen i bl.a. Afrika der får førsteprioritet for Danida.

»AIDS-forebyggelse og bekæmpelse skal indarbejdes i nærmest alt det vi gør. Og det arbejde falder helt i tråd med fattigdomsbekæmpelse, der er »det første bud« i Danmarks bistandspolitik. Uddannelse og information af børn og unge er helt essentiel, og på konferencen glæder jeg mig til at høre om de erfaringer, der er gjort bl.a. i Sydafrika og Uganda. Jeg ved, der er hjælpeorganisationer, der har en masse erfaring på området.

Samtidig er et af vores budskaber til de lande, vi arbejder i, at de alle skal udarbejde en nationalplan til AIDS-bekæmpelse og dermed skabe opmærksomhed omkring AIDS og HIV på højt politisk niveau. Hvad det har knebet med nogle steder.«

Kort før din forgænger Jan Trøjborg forlod ministeriet straffede han Zimbabwes regering for de ulovlige jordbesættelser og overtrædelser af menneskerettighederne, ved kraftigt at beskære den danske bistand. Hvad er din holdning til at bruge bistanden som straffemiddel?

»Dilemmaet er altid at vurdere, hvem man straffer - magthaverne eller folket. Men når vi efterhånden arbejder så tæt sammen med regeringerne, som vi gør, og så misbilliger deres handlinger, så må vi også tage konsekvenserne og skære, hvor regeringerne mærker det. Så må vi se, om vi kan støtte på anden vis.«

Derfor bakker Anita Bay Bundegaard op bag Jan Trøjborgs Zimbabwe-beslutning: »Det var rigtigt gjort. Vi skal have forhandlinger med Zimbabwe om den fremtidige bistand sidst i denne måned, og det skal da bruges til noget. Og jeg vil ikke være bleg for at gå ind og skære yderligere, hvis jeg mener, det er nødvendigt.« varsler ministeren

Anita Bay Bundegaard bakker også op bag Jan Trøjborgs initiativer til at få erhvervslivet til at spille en større rolle i udviklingsbistanden:»Det er ekstremt vigtigt, og de spiller en meget konstruktiv rolle for bistanden.«

Og hun er tilhænger af, at der over for såvel organisationer som erhvervsliv bliver stillet store krav om, at modtagerne skal have udbytte af det danske engagementet.

Hvad vil den mest synlige forskel på en radikal og en socialdemokratisk udviklingsminister så være?

»Det, jeg i bistandssammenhæng vil gøre noget mere ud af, er vores engagement i fredsskabelse og konfliktforebyggelse. Det arbejde er i forvejen blevet opprioriteret i vores indsatsstrategi. Og vi har i Danmark en tradition for - og en forskning på området i- hvordan man løser eller forebygger konflikter. Derfor har jeg bedt ministeriet samle materiale sammen, så vi kan få udmøntet denne her prioritering.«

Hvor længe tror du selv, du er udviklingsminister?

»Det vil tiden vise, men der er ingen grund til at økonomisere med kræfterne.«