Minister begejstret for kontrakter i vuggestuer

Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini (S) ville ønske, at hun selv havde haft muligheden for at indgå skriftlige kontrakter med vuggestuen om hendes børns udvikling.

I Gladsaxe skriver forældre kontrakt med kommunen for at få papir på det fælles ansvar for børnenes udvikling i institutionerne. »Så kommer pædagogen med faglige input, om hvad vi gør herovre, og hvad forældrene skal bakke op om og gøre derhjemme,« siger Berit Gjerlufsen, leder af børnehuset Kongshvile. Fold sammen
Læs mere

Det er en fin idé, hvis landets vuggestuer og børnehaver fremover indgår skriftlige kontrakter mellem forældre og pædagogerne om, hvordan og på hvilken måde et barn skal udvikle sig. Det siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini som reaktion på dagens historie i Berlingske om, at skriftlige kontrakter mellem forældre og institutioner vinder frem.

- Det er godt, at der på den måde arbejdes systematisk med børnenes udvikling. Og jeg vil da som forælder synes, at det ville have været fantastisk, hvis jeg havde fået en sådan melding og mulighed, da mine børn gik i daginstitution. Det gode ved sådanne aftaler er, at det bliver et konkret værktøj, som både forældre og pædagoger har at tage fat i, hvis der er nogle ting, der skal rettes op på. Det gør forventningerne på det pågældende sted tydeligere, og det centrerer sig jo om de læreplaner, som institutionerne i forvejen arbejder ud fra, siger Christine Antorini.

Ekspert vil have kontrakter bredt ud

Som Berlingske skriver i dag, forventer både Kommunernes Landsforening og flere forskere, at den slags kontrakter vil blive mere udbredt fremover. Formanden for regeringens Task Force om det gode børneliv, professor Niels Egelund, opfordrer alle landets kommuner til at lade sig inspirere af Gladsaxe Kommune, der gennem en årrække har indgået skriftlige kontrakter om børns udvikling i vuggestuer og børnehaver, fra når børnene fylder to år.

Christine Antorini understreger dog, at hun vil lade det være op til kommunerne og institutioner selv at beslutte, om der skal indgås skriftlige aftaler.

- Det er noget, som de enkelte forældrebestyrelser skal give grønt lys til. Og selv om jeg synes, det er en god idé, er det ikke noget vi vil gøre obligatorisk og fremsætte lovforslag om. Men jeg synes, det er en spændende idé at arbejde i den retning, siger hun.

Forældre også glade
 
 Der er også begejstring hos forældrene i Kongshvile - en af de institutioner i Gladsaxe, som allerede nu skriver kontrakter mellem forældre og pædagoger. Anne Juul Gjernø er mor til Clara på tre et halvt og Kongshviles forældrerepræsentant i områdebestyrelsen for børnehusene Stengården, som institutionen hører under. Hun har selv haft børn i institutionen før de skriftlige kontrakter blev indført, og hun oplever selv en stor forbedring fra før til nu:

- Pædagogerne ser jo på børnene med nogle professionelle briller, og hvis de har ideer til, hvordan jeg kan støtte mit barn, så er det jo min pligt som forælder at gøre det. Det er ikke fordi, man skal sidde og lave lektier, men rettesnore til hvordan man kan hjælpe sit barn, siger hun.

Og hun er helt tryg ved at skriver under på en kontrakt med institutionen:
 
- Jeg tager det ikke så alvorligt, at begge parter skriver under. Det er mere et referat af, hvad man har snakket om og en rettesnor til os som forældre og personalet om, hvad de hver især skal være opmærksomme på, siger Anne Juul Gjernø.