»Mini-sygehuse« skal forbedre hjælpen til de svageste ældre

En kommende handlingsplan anbefaler at styrke akutfunktionerne i kommunerne med flere læger og dygtigere sygeplejersker. Folketinget er klar til at bevilge 800 mio. kr. til at føre planen ud i livet.

Ældre
»Indsatsen over for de ældre halter, og det er uacceptabelt, at flere af vores ældre medborgere bliver så syge, at de skal indlægges på et sygehus, fordi de ikke får den nødvendige pleje og behandling i dagligdagen. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Det er uværdigt,« siger Sundhedsminister Sophie Løhde (V) om den kommende sundhedsindsats.  Fold sammen
Læs mere
Foto: Asger Ladefoged

En stribe nye »mini-sygehuse« skal nu etableres ude i kommunerne i et forsøg på at løfte den udskældte sundhedshjælp til tusindevis af skrøbelige borgere, som har brug for omfattende støtte og pleje for at klare tilværelsen med ofte flere alvorlige sygdomme.

Dét er et af de centrale initiativer i en ny handlingsplan for de ældre medicinske patienter, der snart offentliggøres. Hér lægges der op til i væsentlig grad at styrke de såkaldte akut-funktioner ude i kommunerne, så de ældre i større udstrækning får hjælp i hjemlige omgivelser på plejehjem eller egen bolig og dermed slipper for hyppige, strabadserende indlæggelser på sygehusene.

Planen kommer samtidig med, at der rettes en hård kritik mod sundhedshjælpen til de ældre i kommunerne, hvor der ifølge såvel patientorganisationer som medarbejdere i sundhedsvæsenet mangler de fornødne kompetencer og ressourcer til at tage sig ordentligt af de stadigt mere komplekse sygdomstilstande blandt de ældre på plejehjemmene og i hjemmeplejen.

Sundhedsminister Sophie Løhde (V) sætter nu sin lid til, at planen, der følges af en bevilling på 800 mio. kr., vil kunne forbedre sundhedsindsatsen for de ældre.

»Indsatsen over for de ældre halter, og det er uacceptabelt, at flere af vores ældre medborgere bliver så syge, at de skal indlægges på et sygehus, fordi de ikke får den nødvendige pleje og behandling i dagligdagen. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Det er uværdigt, og derfor skal vi også have styrket indsatserne i sundhedsvæsnet og skabt bedre sammenhæng,« siger ministeren.

Udvid akutfunktioerne

Ifølge det faglige oplæg til handlingsplanen fra Sundhedsstyrelsen anbefales det, at akutfunktionerne ude i kommunerne videreudvikles. Dels skal der være udgående, højtspecialiserede akutteams, som kan hjælpe syge ældre i eget hjem. Dels skal der være akutpladser, også kaldet »mini-sygehuse«, f.eks. i tilknytning til plejehjem, hvor ældre borgere med behov for særlige sygeplejefaglige kompetencer og døgnovervågning kan placeres i situationer, hvor der ikke er behov for en egentlig sygehusindlæggelse.

Meningen er også, at akutfunktionerne i langt større udstrækning skal kunne trække på ekspertise, typisk fra praktiserende læger. Men det ligger også i kortene, at det kan blive en mulighed at ansætte flere læger i kommunerne. Desuden skal også læger fra sygehusene rykke ud og deltage i behandlingen af de ældre i kommunerne.

I planen ligger også, at der skal stilles faglige krav til de nye, styrkede akutfunktioner, f.eks. omkring uddannelse, kompetencer, kvalitet, opfølgning, etc., som kommunerne forpligtes til at følge.

»Det giver god mening at videreudvikle de kommunale akutfunktioner og etablere flere udgående sygehusfunktioner, så de ældre kan få hjælp derhjemme frem for på sygehusene. Vi kan allerede i dag se, at patienterne er indlagt i kortere tid, og den udvikling vil fortsætte,« siger Sophie Løhde.

En central anbefaling er desuden, at kompetencerne hos medarbejderne i den kommunale hjemmesygepleje skal styrkes, hvilket et stort antal sygeplejersker også efterlyste i en undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd, som Berlingske omtalte søndag.

Positiv modtagelse

Dansk Sygeplejeråds formand, Grete Christensen, er positiv overfor anbefalingerne. Hun fremhæver, at der er væltet en række nye opgaver over på medarbejderne, uden at tage hensyn til, om de kan løfte dem:

»Derfor sker der mange forkerte indlæggelser, og derfor glæder vi os over, at der sættes fokus på behovet for systematisk kompetenceudvikling.«

I Alzheimerforeningen, der er meget kritisk over for sundhedshjælpen til de ældre, er der ligeledes stor tilfredshed med de nye initiativer.

»Det er positivt, at ministeren nu vil forpligte kommunerne på nationale retningslinjer. Det bakker vi op om. Men princippet skal også gælde for de allersvageste ældre patienter på plejehjem,« siger direktør Nis Peter Nissen.

I finansloven for 2016 er der afsat godt 800 mio. kr. frem til 2019 til at realisere handlingsplanen for de ældre medicinske patienter, og partierne bag aftalen går til maj i gang med at forhandle om udmøntningen af midlerne.