Mindre gødning betyder renere grundvand

De seneste ti år er indholdet af nitrat i det danske grundvand faldet. Ifølge Danmarks Naturfredningsforening skyldes det, at mindre gylle spredes på markerne.

Læs mere
Fold sammen

Det danske grundvand er blevet langt renere de seneste år med et fald i indholdet af nitrat.

Fra 1996 til 2001 blev grænseværdien for nitrat overskredet i 58 procent af grundvandsmålingerne. For 2008 til 2013 blev grænseværdien kun overskredet i 36 procent af målingerne, viser den nye statistiksamling fra Danmarks Naturfredningsforening, »Tal om Grundvand«.

Ifølge Bente Villumsen, civilingeniør i Danmarks Naturfredningsforening, skyldes det, at miljøreguleringen af kvælstof i landbruget har virket.

»Vi kan se, at det hjælper at sætte rammer for, hvor meget gylle der må spredes på markerne. Det, at man har reguleret landbrugets forbrug af gødning, krav om efterafgrøder og regler for jordbehandling om efteråret, har i løbet af de sidste 10-15 år vist sig i det øverste grundvand,« siger hun i en pressemeddelelse.

Hvis den udvikling skal fortsætte, er der behov for at blive ved med at regulere forbruget af gødning. Derfor er Bente Villumsen bekymret over, at regeringen og landbrugsorganisationerne taler om at lempe gødningsreglerne.

»Det kan give os større problemer med nitrat i drikkevandet igen - ikke i morgen eller næste år, men om 10, 20 eller 30 år, når vandet når frem til drikkevandsboringerne,« siger Bente Villumsen og fortsætter:

»Beskyttelse af grundvandet kræver langsigtede politiske beslutninger og modet til at prioritere hensynet til rent grundvand og drikkevand til vores børn og børnebørn over en her og nu-gevinst fra landbruget.«

Kvælstof i form af gødning, der siver ned fra markerne, bliver til nitrat i grundvandet. Siden starten af 1990erne er overskuddet af kvælstof på markerne næsten halveret fra et niveau omkring 170 kilo per hektar til at være under 100 kilo per hektar siden 2009.