Milliardregning truer nye veje

11 konkrete vejprojekter er ramt af så store budgetoverskridelser, at staten får en ekstraregning på hele 2,2 mia. kr. Hvis pengene ikke findes, må flere projekter udskydes.

Motorring 3 er et af de projekter, der er økonomisk presset. Foto: Scanpix Fold sammen
Læs mere

Byggeriet af flere nye motorveje og omfartsveje risikerer at blive udskudt eller sat i bero, fordi Vejdirektoratet har konstateret budgetoverskridelser på ikke mindre end 2,2 mia. kr. for 11 større vejprojekter, der enten er ved at blive udført eller er under projektering.

Budgetoverskridelserne, som svarer til prisen for 44 kilometer ny motorvej, er så voldsomme, at politikerne i Folketingets Trafikudvalg og Finansudvalg inden årets udgang skal tage stilling til den videre skæbne for bl.a. udvidelsen af Motorring 3, første etape af Frederikssundsmotorvejen, de jyske motorvejsstrækninger Søften-Skejby og Bording-Funder samt Gørløse omfartsvej i Nordsjælland.

»Jeg ser med stor alvor på sagen. Det siger sig selv, at der ikke kan udelukkes tilpasninger i projekterne, og at der kan blive tale om en senere igangsætning af enkelte anlægsprojekter,« siger transportminister Flemming Hansen (K) og tilføjer, at ændringer skal aftales i forligskredsen, der består af regeringspartierne, de Radikale og Dansk Folkeparti.

Den radikale transportordfører, Martin Lidegaard, er oprørt og chokeret over budgetskredet.

»Jeg kan slet ikke finde ord, der er stærke nok. Med så markante budgetoverskridelser på i gennemsnit 27 pct. bliver det fuldstændigt umuligt for trafikpolitikere at træffe fornuftige beslutninger. Det her er helt ude i hampen,« siger Martin Lidegaard.

De politiske forhandlinger indledes i begyndelsen af efteråret, når et hurtigtarbejdende granskningsudvalg med repræsentanter fra Transportministeriet og Finansministeriet samt eksterne rådgivere har afleveret en tilbundsgående analyse af de løbske anlægsbudgetter. Udvalget blev nedsat før sommerferien, da transportministeren blev alarmeret om ekstraregningerne.

Læs hele rapporten »Status for anlægsprojekter på Transport- og Energiministeriets område«.