Milliardplan for havnetunnel og metro

Hovedstaden står over for en trafikal revolution, hvis politikerne gennemfører en trafikpakke med bl.a. en havnetunnel og havnemetro. Prisen bliver op til 40 mia. kr.

Læs mere
Fold sammen

For første gang lancerer Københavns Kommune nu et samlet og storstilet udspil for, hvordan trafikken kan afvikles i fremtiden, når hovedstadens indbyggertal i 2030 er vokset med 11 pct. til 555.000 hoveder, og antallet af arbejdspladser er vokset med 18 pct. til 380.000.

Byudviklingen skal primært ske i Nordhavnen men også langs øresundskysten mod syd.

Derfor indeholder trafikpakken linjeføringsforslag til en østgående ringvej, som består af en forbindelsesvej mellem Lyngbymotorvejen og Nordhavn samt en havnetunnel mellem Nordhavn og Amagermotorvejen. Derudover er der forslag om en havnemetro, vandbusser og cykelbroer.

Hvis hovedstaden får en østgående ringvej, vil det være lidt af en trafikal revolution. For dermed kan den nuværende Ring 2 gennem Store Kongensgade, Bredgade og Kongens Nytorv nedlægges, så Københavns centrum bliver forskånet for partikler og støj fra gennemkørende trafik.

I den dyreste pakke til cirka 40 mia. kr. går både forbindelsesvej, havnetunnel og metro i boret tunnel. Den billigste pakke koster cirka 2,6 mia. kr. og består alene af en ny forbindelsesvej mellem Lyngbymotorvejen og Nordhavn samt en markant cykel- og gangbro fra Østerbro til Nordhavn. En havnemetro koster isoleret set cirka 13,1 mia. kr.

»Det handler om, hvordan en ny bydel med 40.000 boliger og lige så mange arbejdspladser skal hænge sammen med resten af København. For os er det vigtigt, at vi tør vælge fremtidssikrede løsninger, der giver byen plads til at ekspandere. Og vi er ikke afvisende over for en underjordisk havnetunnel via Amager,« siger Københavns teknik- og miljøborgmester, Klaus Bondam (R).

Staten skal med
Hvor står en havnemetro på din ønskeseddel?

»En metro mod Brønshøj/Husum står nok øverst på min ønskeseddel. Men vi skal også se på metrobetjening af Nordhavn som en mulighed. Og vi skal se på alternativer, f.eks. en intensiveret vandbusdrift mellem Nordhavn og centrum. Så kan man lave andre former for kollektive trafikforbindelser mellem Nordhavn og Østerport,« siger Klaus Bondam.

Han mener i lighed med Venstres medlem af teknik- og miljøudvalget, Lars Dueholm, at staten skal være med i en finansiering af en eventuel havnetunnel og havnemetro.

»Vi er ikke i tvivl om, at de projekter er fremtiden for trafikken i København. Men en så stor anlægsopgave er noget, København og staten må stå sammen om,« siger Lars Dueholm.

Beboerne er ude
Københavns Kommune er ifølge en aftale med staten under alle omstændigheder forpligtet til at anlægge en forbindelsesvej mellem Lyngbymotorvejen og Nordhavn. Og i det nye udspil er der valgt to linjeføringsforslag.

Derimod har embedsmændene på Rådhuset vendt tommelfingrene nedad for et forslag fra lokale beboere på Østerbro. Beboersammenslutningen Svanemøllegruppen har foreslået, at vejen lægges i en tunnel frem til Sundkrogsgade. Men ifølge embedsmændene vil det af tekniske grunde være en problematisk løsning.

Formanden for Svanemøllegruppen, Fleming Kjer, siger, at embedsmændene har misforstået – eller manipuleret med beboernes forslag. Derfor har gruppen anmodet om et møde med politikerne i teknik- og miljøudvalget.

»Hvis vi skal vælge et af kommunens forslag, bliver det den borede tunnel. I det andet forslag går en del af vejen på en dæmning igennem et rekreativt område. Det er uhørt og vil også betyde, at man på en kommende strand i Svanemøllebugten må udleje høreværn,« siger Fleming Kjer.

Forbindelsesvejen står til at blive gennemført først. En havnetunnel og en havnemetro kommer i givet fald i anden række.