Milliardbyggeri i midten af København: Nu med ny facade og færre tårne

Danica Ejendomme er klar med endnu et bud på, hvordan det omdiskuterede storbyggeri Postgrunden i det indre København kan komme til at se ud.

f Fold sammen
Læs mere

Efter kritik, debat og politisk slagsmål er selskabet Danica Ejendomme nu klar med endnu et bud på, hvordan det flere milliarder kroner dyre byggeprojekt Postgrunden ved Hovedbanegården i København kan komme til at se ud.

Således er Danica Pension efter at have fået godkendt en såkaldt startredegørelse af kommunen i september snart klar med et bud på en lokalplan for byggeriet, der efter planen skal være færdigt om fem-seks år og ud over en bypark bestå af boliger, hotellejligheder og erhverv.

De hidtidige planer for den nye bydel er blevet mødt med kritik. Der har bl.a. været utilfredshed med planerne om flere høje tårne, og at byggeriet vil blive en slags lukket enklave. På samme måder har der været indvendinger om, at det vil skygge for omgivelserne, og at det skæmmer byens skyline.

Ifølge det nye udspil bliver facaden – kaldet domicilbygningen - hele vejen langs Bernstorffsgade brudt op, så den fremstår som to bygninger i stedet for en. Dermed bliver der cirka midtvejs adgang til byhaven. Altså det store område ud mod banelegemet, hvor der skal bygges en række beboelses- og erhvervstårne.

På samme måde sløjfer bygherre det cirka 70 meter høje tårn, der var planlagt opført i domicilbygningens gårdrum. Det samme gælder de to andre tårne planlagt i gårdrummet, og dermed kommer der kun syv i stedet for ti tårne på Postgrunden. Det højeste står til at blive 115 meter.

Dertil kommer, at Danica Ejendomme vil sænke den ene af de nu to domicilbygninger ud mod Bernstorffsgade med cirka ti meter. Det drejer sig om den bygning ved siden af den godt 100 år gamle Centralpostbygningen med adresse på Tietgensagde. Dermed kommer den i nogenlunde samme højde som Centralpostbygningen, som efter planerne skal være hotel.

Danica Pension købte sidste år den gamle postterminal af PostNord og har omdøbt projektområdet til Postgrunden.

Ifølge Danica Ejendommes direktør, Peter Mering, har selskabet med det nye udspil »imødekommet mange af de bekymringer, der har været rejst«.

»Jeg ved ikke, om vi har ramt den lige i øjet, men vi er nået et langt stykke af vejen,« siger han:

»De dialoger, vi har haft med folk, politikere, forvaltning osv. omkring de ændrede planer, giver mig grund til at antage, at jeg ikke er den eneste, der har den oplevelse. Men uanset, hvad vi gør, opnår vi nok aldrig konsensus om, at det her er perfekt.«

Direktøren understreger, at der stadig er tale om et foreløbigt bud. Det kan blive til yderligere ændringer, når kommunen til foråret skal behandle forslaget til lokalplanen, som derefter skal i offentlig høring.

Noget af det, der har været utilfredshed med, det er tårnenes højde?

»Ja, tårnene er høje. Det vedgår vi. Men høje tårne er lig med mindre fodaftryk, og det giver plads til mere liv mellem husene. Det, der skal til, for at vi engang kan sige, at det her byområde er blevet en succes, det er, at vi kan få rigtig mange mennesker til at gå og opholde sig i området. Højden gør altså, at der er mere areal - flere torve og pladser - at opholde sig på,« understreger han.

Ifølge direktøren vil byggeriet, når det er endeligt færdigt og med købet af grunden, stå i cirka fem milliarder kroner.

Ifølge K-gruppeformand i borgerrepræsentationen, Jakob Næsager, ser planerne »umiddelbart fine ud«. Han hæfter sig dog ved, at facaden ud mod Bernstorffsgade ser ud til at blive højere, hvilket efter hans mening kan føre til mere skygge.

»Det er noget af det, vi skal se på, når vi skal behandle det politisk,« siger han.