Miljøfolk vil have ø fredet for limfjordsforbindelse

Danmarks Naturfredningsforening skærper argumentationen for at få fredet øen Egholm nordvest for Aalborg for en ny limfjordsforbindelse.

Egholm bør fredes for en ny trafikforbindelse over Limfjorden, alene af den grund, at øen ligger meget tæt på Aalborg som et rekreativt tilbud til byboerne.

Det argument sætter Danmarks Naturfredningsforening nu mest lid til i et fredningsforslag, som foreningen fredag sendte til Naturklagenævnet for Nordjylland.

DN har før slået mest på Egholms naturværdier. Men Fredningsnævnet lufter skepsis over for, om naturværdierne er store nok til at erklære øen fredningsværdig.

- Vi har indtryk af, at Fredningsnævnet ikke har været opmærksom på sådan et beliggenhedskriterium. Hvis Egholm havde ligget længere væk fra byområder, ville vi ikke have drømt om at rejse en fredningssag alene på baggrund af naturværdierne, siger DN's fredningsleder, Birgitte Bang Ingrisch, til Ritzau.

/ritzau/