Mere undervisning og kortere læseferier

Undervisningen skal fordeles mere jævnt henover skoleåret. En del af læseferien i 1. og 2. skal bruges til undervisning, og eleverne skal have flere timer.

Læs mere
Fold sammen

Eleverne får flere timer på gymnasiet. Til gengæld bliver timerne bedre fordelt ud over skoleåret, og læseferierne i 1. og 2.g bliver kortere, fremgår det af den ny politiske aftale om en gymnasiereform, der blev indgået fredag aften.

I dag oplever mange gymnasieelever, at der er hektiske, travle perioder med mange undervisningstimer og afleveringer, mens de i andre perioder kun har få eller ingen timer. Arbejdsbyrden er meget skævt fordelt hen over skoleåret.

Fremover vil en del af læseferien i 1. og 2. g, hvor der kun er få eksamener, blive anvendt til undervisning. Det kan være forløb for talentfulde elever, erstatning for aflyste undervisningstimer, særlige kurser for elever, der skal indhente fagligt stof, almindelig undervisning i fortsætterfag eller fællesfaglige, skriftlige opgaver.

Den samlede undervisningstid for hver elev øges med ca. 130 timer i stx og hhx, og med ca. 150 timer i htx samt ca. 80 timer i hf.

Den ekstra undervisningstid fordeler skolerne til fag eller faglige aktiviteter, hvor de vurderer, at eleverne har behov for en særlig indsats sammen med en lærer. Det kan være talentaktiviteter, skriftlig træning, intensive kurser eller faglige praktikophold. Eleven kan ønske, at en del af timerne bruges til et ekstra valgfag.

Det bliver et krav, at den enkelte skole i sine studie- og ordensregler skal beskrive, hvordan skolen vil udnytte aflyst undervisning til faglige aktiviteter, og hvordan man vil sikre en mere jævn fordeling af læringsaktiviteterne hen over skoleåret.