Menneskeretsdomstol afviser sag om lukning af ROJ TV

Det var ikke i strid med ytringsfriheden, da ROJ TV i 2014 mistede dansk sendetilladelse, siger domstol.

ARKIVFOTO 2013 af Imdat Yilmaz, direktør ROJ TV. Fold sammen
Læs mere
Foto: Erik Refner

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afviser en klage fra den kurdiske tv-station ROJ TV, der i 2014 mistede sin sendetilladelse i Danmark.

Frakendelsen af sendetilladelsen blev godkendt i en dom fra Højesteret for fire år siden.

Og den afgørelse var helt i orden, siger menneskerettighedsdomstolen onsdag i sin endelige afgørelse.

ROJ TV mente, at det var et brud på ytringsfriheden at lukke stationen.

Den mistede sin sendetilladelse, fordi den er dømt for at være talerør for den kurdiske arbejderbevægelse, PKK, der blandt andet står på EU's terrorliste.

Og det var helt i orden, lyder det nu fra menneskerettighedsdomstolen.

ROJ TV må således ikke misbruge ytringsfriheden i Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10 til at opfordre til vold og terror.

»Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har enstemmigt afvist sagen. Beslutningen er endelig,« hedder det i en pressemeddelelse.

»Retten konstaterede, at tv-stationen ikke kunne nyde godt af beskyttelsen i artikel 10, da den havde forsøgt at anvende denne ret til formål, der var i strid med værdierne i konventionen,« skriver domstolen.

I både by- og landsretten fik to selskaber bag ROJ TV hver en bøde på fem millioner kroner.

Den danske regering er ikke blevet bedt om at komme med nogen kommentar i forbindelse med domstolens behandling af sagen.

/ritzau/