Medie: Forsker frikendte hingstekåring i Herning som smittekilde, men er selv en del af branchen

En undersøgelse frikendte Hernings hingstekåring som arnested for den høje smitte i kommunen, men forskeren bag undersøgelsen har selv ad flere omgange været medlem af forbundet bag arrangementet. Det skriver avisen Danmark.

Dansk Varmblods hingstekåring i Herning. En undersøgelse kom frem til, at det ikke er sandsynligt, at hingstekåringen i år var skyld i de mange smittede i Herning. Forskeren bag undersøgelsen er imidlertid selv medlem af Dansk Varmblod. Fold sammen
Læs mere
Foto: Celina Dahl

Rettelse indrykket 14. maj 2020

Artiklen, der er baseret på oplysninger fra mediet Avisen Danmark, indeholder en række fejl.

Det er ikke korrekt, at Annette Haagerup er medlem af foreningen Dansk Varmblod. Dette har hun tidligere været, men medlemskabet er ophørt ved udgangen af 2019. Annette Haagerup var derfor ikke medlem, da den omtalte messe i Herning fandt sted, og ej hellere da hun og hendes kolleger indledte forskning i smitteudbredelsen af covid-19. Hun oplyser, at hun kun har været medlem af foreningen kortvarigt, da det var den eneste måde hvorpå hun kunne få papir på en hoppe, hun ejer.

Artiklen citerer desuden en udtalelse, Annette Haagerup kom med til DR Midt Vest, men kun en lille del af citatet, der i sin helhed lyder:

”Det er ikke sandsynligt. Undersøgelsen sandsynliggør, at hovedparten af smitten hos den første større gruppe af vores patienter fandt sted i slutningen af februar. Men helt at afvise, at nogle på et senere tidspunkt også er blevet smittet, hvis man har været til et andet stort socialt arrangement, det kan man aldrig.”

Altså understreges det, at det på baggrund af forskningen endnu er for usikkert at sige noget om, hvorvidt en specifik begivenhed har været årsag til smitte. Undersøgelsen kan derfor ikke bruges til at hverken at frikende eller udpege begivenheder og sociale arrangementer som værende årsag til smitte. Hvilket Annette Haagerup havde udtalt til DR Midt Vest, men hvilket ikke blev citeret korrekt i artiklen fra Avisen Danmark og på berlingske.dk

Der er altså ikke belæg for at sige, at Annette Haagerup har frikendt hestemessen i Herning for at være arnested for smitte, ligesom hun ikke er været medlem af foreningen Dansk Varmblod.

Berlingske beklager fejlene.

 

En hingstekåring i Herning er blevet nævnt som en mulig årsag til, at Herning blev så hårdt ramt af coronavirussen, da arrangørerne mod sundhedsmyndighedernes anbefalinger insisterede på at afholde arrangementet.

Kåringen kunne imidlertid ikke kædes sammen med de uforholdsmæssigt mange smittede, mente forskningskoordinerende overlæge Annette Haagerup, men Avisen Danmark kan nu afsløre, at hun selv er medlem af Dansk Varmblod, der stod for arrangementet.

I coronaepidemiens tidligere stadier i Danmark vakte det undren, at lige præcis Herning var uforholdsmæssigt hårdt ramt af virussen. Faktisk var det den kommune vest for Sjælland med flest indlagte patienter med covid-19 målt på indbyggertal.

Det var vigtigt at finde ud af, hvorfor det var tilfældet, og både kåringen og et stort bryllup har været bragt på bane som mulige kilder til den øgede smitte.

Annette Haagerup er lektor på Aarhus Universitet og leder af Hospitalsenheden Vests forskningscenter, Nido, der har undersøgt 109 patientjournaler for at finde ud af, hvorfor så mange blev smittet med coronavirus i Herning-området. Derudover har Annette Haagerup set på, om smitten kunne spores tilbage til enkelte begivenheder, heriblandt Dansk Varmblods hingstekåring.

Hun har dog selv været medlem af Dansk Varmblod ad flere omgange, skriver mediet – i 2008 havde hun en hoppe til kåring i avlsforbundet.

Efter overlægens udtalelser har virologerne Hans Jørn Kolmos og Allan Randrup Thomsen kritiseret Annette Haagerups undersøgelse.

»Det strider mod god videnskabelig skik ikke at oplyse, når man har interesser eller tilknytning til den organisation, der er under luppen i det her. Hendes tilknytning har formentlig ikke ændret resultatet af undersøgelsen, men det kan godt være, det har påvirket hendes tilbøjelighed til at udlægge resultatet, som om det frikender hestestævnet,« siger Allan Randrup Thomsen til Avisen Danmark.

Avisen Danmark foreholder Annette Haagerup en udtalelse, hun kom med i P4s morgenprogram, hvor hun til spørgsmålet om, hvorvidt det er sandsynligt, at hingstekåringen var årsag til antallet af smittetilfælde, svarede:

»Det er ikke sandsynligt.«

Som svar på kritikken siger Annette Haagerup til Avisen Danmark:

»Det er et fejlcitat. Du lægger nogle ord i munden på mig, som jeg ikke siger og ikke på noget tidspunkt har udtalt og derfor ikke kan tages til indtægt for.«

Ønsker du at få historien fra hingstens egen mund, kan artiklen i Avisen Danmark læses her.