Medicin til svin truer behandling af mennesker

Stik imod myndighedernes anbefalinger udskriver dyrlæger i stigende omfang et vigtigt antibiotikapræparat til behandling af svin og kvæg. Det kan gøre bakterier modstandsdygtige, advarer forskere.

Foto: Henning Bagger / Scanpix

En eksplosiv stigning i brugen af et vigtigt antibiotikapræparat mod betændelse i svin og kvæg truer med at underminere behandlingen af blodforgiftninger og salmonellainfektioner hos mennesker.

Stik imod anbefalingerne fra Fødevarestyrelsen er brugen af antibiotikatypen cephalosporin steget eksplosivt de seneste år. Sidste år udskrev dyrlægerne således fire gange så meget af midlet til svin som i 2001.

Og selvom der stadig er tale om små mængder, advarer en række eksperter mod udviklingen. I en oversigtsartikel i Dansk Veterinærtidsskrift opfordres dyrlægerne til at begrænse brugen af midlet mest muligt, fordi det kan gøre bakterier modstandsdygtige.

Forskerne bag artiklen peger på, at der allerede er set flere eksempler på colibakterier og Salmonella, der har udviklet resistens mod midlet, der er et vigtigt lægemiddel mod salmonella- infektioner hos børn og imod blodforgiftninger i det hele taget.

»I tre år i træk har vi set en tredobling i anvendelsen af midlet. Det sker samtidig med, at vi støder på resistente bakterier. Og når de modstandsdygtige bakterier først har etableret sig, er det dem, der overlever og de følsomme, der bukker under,« siger hovedforfatteren på artiklen, forskningsprofessor og dyrlæge Frank Aarestrup fra DTU Fødevareinstituttet.

Vigtigt antibiotika
Stoffet er så vigtigt for behandlingen af mennesker, at Verdenssundhedsorganisationen har tilføjet det til listen over kritisk vigtige antibiotika. Af samme grund anbefaler Fødevarestyrelsen ikke dyrlægerne at ordinere stoffet til behandling af grise og kun i sjældne tilfælde i behandlingen af kvæg. Alligevel er især anvendelsen til grise steget.

Dyrlægerne har dog ikke pligt til at følge anbefalingerne fra styrelsen, fordi det er dem, der har ordinationsretten.

Formanden for Den Danske Dyrlægeforening, Arne Skjoldager forklarer stigningen med, at der er tale om et godt præparat, der er effektivt mod betændelse i yver og klove.

»Dertil kommer, at stoffet nedbrydes hurtigt, så det hurtigt er væk fra mælken i malkekvægene. Endelig kan der være tilfælde, hvor stoffet bruges, fordi dyrene er ramt af bakterier, der er resistente over for andre midler,« siger Arne Skjoldager.

Han mener ikke, at dyrlægerne skal afskære sig fra at bruge midlet og understreger, at brugen af cephalosporin i husdyrbrug kun udgør en promille af det samlede antibiotikaforbrug til produktionsdyr, og at det samlede forbrug er faldende og desuden beskedent i forhold til udlandet.

Brugen skal begrænses
Viceformand i Dansk Landbrug, Gert Karkov, er enig med Fødevarestyrelsen i, at brugen skal begrænses mest muligt.

»Men landmændene har svært ved at påvirke anvendelsen, eftersom det er dyrlægerne, der ordinerer midlet,« siger Gert Karkov.

Enhedslistens miljøpolitiske ordfører Per Clausen mener, at brugen af stoffet i produktionsdyr skal stoppes helt. Han har derfor spurgt fødevareminister Eva Kjer Hansen (V), hvilke initiativer hun vil tage for at reducere eller forhindre anvendelsen af cephalosporin til produktionsdyr.