Medicin kan forebygge slagtilfælde

Risikoen for en blodprop i hjernen er særlig høj, hvis man har hjertesygdommen forkammerflimmer. Blodfortyndende medicin sænker risikoen og øger samtidig chancerne for helbredelse, hvis blodproppen alligevel rammer. Men alt for få får den rigtige medicin.

For mennesker med rytmeforstyrrelser i hjertet er det vigtigt at blive grundigt undersøgt og rigtigt medicineret. Det nedsætter risikoen for slagtilfælde betydeligt, viser en stor dansk undersøgelse. Samtidig øger medicinen overlevelseschancerne for dem, der alligevel rammes. Fold sammen
Læs mere

Op mod 1.000 af de årlige 13.000 slagtilfælde herhjemme kunne undgås, hvis danskerne fik den rigtige medicin mod rytmeforstyrrelser i hjertet, og endnu flere hjerneskader kunne undgås eller være mildere. Det viser ny forskning i apopleksi og forkammerflimmer, som er en af de mest almindelige hjertesygdomme herhjemme. Rytmeforstyrrelsen i hjertets forkamre øger risikoen for blodpropper betragteligt, herunder risikoen for en blodprop i hjernen, som er langt den hyppigste form for slagtilfælde eller apopleksi.

Forkammerflimmer kan behandles med blodfortyndende medicin, som sænker risikoen for slagtilfælde, og den nye store undersøgelse af danske patienter sætter et tal på gevinsten. Samtidig viser undersøgelsen, at den blodfortyndende medicin giver bedre chancer for at overleve og komme sig uden varige mén, hvis man alligevel bliver ramt af et slagtilfælde.

»Vi har vist, at man kan skære to tredjedele af risikoen for blodprop i hjernen, hvis man har forkammerflimmer og en høj risiko for slagtilfælde. Det er en meget markant effekt,« siger forskningsoverlæge Søren Paaske Johnsen, Aarhus Universitet, der har stået for undersøgelsen af alle de 11.356 danskere, der imellem 2003 og 2009 fik en blodprop i hjernen efter forudgående hjerteflimmer.

Tidligere undersøgelser har taget udgangspunkt i forkammerflimmerpatienterne, før de fik deres slagtilfælde, og set på, hvordan det gik dem med og uden blodfortyndende behandling. De danske forskere har set på patienterne, efter at de fik deres slagtilfælde. Næsten alle opfyldte kriterierne for at få blodfortyndende medicin inden deres slagtilfældet, men alligevel var kun 22 procent af dem i behandling. Denne gruppe viste sig at slippe lettere fra slagtilfældet.

»Dødeligheden er lavere blandt dem, der fik blodfortyndende medicin, og hjerneskaderne mindre alvorlige. Det et det overraskende nye ved vores undersøgelse, som samtidig er meget opløftende: Man kan både reducere risikoen og forbedre prognosen,« siger Søren Paaske.

Tre fjerdedele af alle med forkammerflimmer er i særlig risiko for slagtilfælde. Kriterierne er høj alder, hjertesvigt, højt blodtryk, diabetes og tidligere blodpropper i hjernen. Halvdelen af dem får ikke den blodfortyndende behandling, som retningslinjerne foreskriver.

»Mange er nervøse for at tage blodfortyndende medicin, fordi de er bange for hjerneblødninger. Men i dag ved vi, at blodpropperne er langt den hyppigste årsag til slagtilfælde, og risikoen for blødning er mindre, end man troede engang,« siger Bruno Christiansen, der er formand for foreningen Hjernesagen, der arbejder på bedre forebyggelse og behandling af blødning og blodpropper i hjernen samt bedre genoptræning.

Følgerne af en hjerneblødning vil ofte være mere alvorlige end efter en blodprop i hjernen, hvor der er sket store forbedringer i behandlingsmulighederne de senere år. Derfor står lægerne i et ægte dilemma, når de skal vælge, om en patient med forkammerflimmer skal have blodfortyndende medicin. Behandlingen skærer en betragtelig del af den høje risiko for det hyppige, men mindre alvorlige slagtilfælde ved en blodprop i hjernen. Til gengæld øges risikoen for den sjældnere, men mere farlige hjerneblødning.

»Der vil være et mindretal, som kommer til at betale regningen, og vi kan desværre ikke med sikkerhed sige på forhånd, om man har størst risiko for blodprop i hjernen eller hjerneblødning. Risikofaktorerne er stort set de samme,« siger Søren Paaske.Den blodfortyndende medicin giver også en øget risiko for blødende mavesår, og behandlingen kræver hyppige besøg på hjerteafdelingen, som nogle finder for besværligt.