Medarbejder havde sex med kriseramte kvinder

På Frederikssund Krisecenter har lederens søn haft seksuelle forhold til mindst to kvindelige beboere. Krisecentret er nu sat under skærpet tilsyn.

Socialtilsyn Hovedstaden har sat Frederikssund Krisecenter under skærpet tilsyn, efter at en tilsynsrapport har afsløret adskillige kritisable forhold på stedet, der bl.a. modtager voldsramte kvinder. Fold sammen
Læs mere
Foto: Maria Hedegaard

En mandlig medarbejder på Frederikssund Krisecenter har i mindst to tilfælde haft seksuelle forhold til kvinder, der har søgt hjælp og støtte på krisecentret.

Det fremgår af en tilsynsrapport, som Socialtilsyn Hovedstaden har lavet om forholdene på centret, og som Berlingske har fået aktindsigt i.

Tilsynsmyndigheden har fundet en lang række kritisable forhold, hvilket betyder, at centret nu placeres under skærpet tilsyn.

Centralt i flere af kritikpunkterne står den mandlige medarbejder, som samtidig er søn af centerets leder. I rapporten kritiseres han for at overskride kvindernes grænser ved at indlede forhold med dem:

»Socialtilsynet finder, at den mandlige medarbejder har en tendens til at udnytte kvinderne i deres kaotiske og kriseprægede situation og bevidst eller ubevidst udsætter dem for endnu et overgreb,« hedder det.

Smidt ud af landsorganisation

De seksuelle relationer er blot ét af flere problemer, som Socialtilsynet påpeger. I alt har Frederikssund Krisecenter fået fire påbud om at udbedre kritisable forhold inden for tre måneder, herunder manglende samarbejdsvillighed med de offentlige myndigheder og en tendens til at overinvolvere sig i kvindernes sager.

Et andet kritikpunkt er, at sønnen – den ene af to medarbejdere – har været ansat til en for høj løn – 25 procent over normal takst.

Frederikssund Krisecenter er et botilbud for kvinder, der har været udsat for fysisk eller psykisk vold eller trusler om vold fra samlevere. Stedet kan huse fem kvinder ad gangen og modtager i gennemsnit 18 kvinder per år.

Krisecentret har i løbet af det seneste årti flere gange modtaget kritik fra tilsynsmyndigheder, og var så sent som i 2013 under skærpet tilsyn. I 2004 blev centret ekskluderet af LOKK, Landsorganisation af Kvindekrisecentre, fordi kvinder havde klaget over forholdene på stedet. Dengang lød kritikken ifølge Berlingskes oplysninger på manglende faglighed, habilitetsproblemer og overfusning af brugere. Sagen mellem LOKK og Frederikssund Krisecenter endte først i byretten og senere landsretten, hvor LOKK fik medhold i, at man kunne ekskludere krisecentret:

»De ting, kvinderne kunne fortælle om deres ophold, var ikke foreneligt med god krisecenterskik, og det var derfor, vi valgte at ekskludere centeret i 2004,« siger formand for LOKK Birgit Søderberg, der dog understreger, at krisecentret som sådan ikke har overtrådt loven, fordi det i sit virke altid har været et godkendt krisecenter.

Birgit Søderberg er ikke bekendt med at et krisecenter tidligere har været under skærpet tilsyn, og de fire påbud, som Socialtilsyn Hovedstaden har fremsat, er alvorlige.

»Sagen er på alle måder unik. Anklagepunkterne er alvorlige, og fire påbud er i vores bog vanvittigt mange,« siger Birigt Søderberg.

Det er ikke kun Socialtilsynet, der har fundet de seksuelle forhold til beboerne problematiske. Tidligere på sommeren forlod et bestyrelsesmedlem Frederikssund Krisecenter, da hun ikke kunne forlige sig med centerets »intimpolitik«.

Har du oplysninger i sagen, hører Berlingske gerne fra dig. Skriv til mikd@berlingske.dk eller ring på 50764493.