Markant medvind til vindmøllemodstand

Et stigende antal danskere vælger at gå aktivt ind i kampen for at forhindre, at de bliver naboer til kæmpevindmøller.

Foto: Steffen Ortmann