Markant fald på mobbe-fronten

Der er sket et stort fald i antallet af skoleelever, der bliver mobbet.

De mange kampagner mod mobning har båret frugt. I 1990’erne blev cirka hvert fjerde barn mobbet jævnligt. Det tal er i dag faldet til 6 procent, svarende til hver 16 skoleelev. Det viser nye tal fra den seneste Skolebørnsundersøgelse med data fra foråret 2010.

Det er en glædelig og yderst vigtig udvikling, mener Pernille Due, der er forskningsleder og overlæge ved Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet.

- Det viser helt tydeligt, at den indsats, der er blevet gjort på skolerne og i kommunerne, har været vedholdende, selv om vi egentlig for alvor kom mobning til livs allerede i 2002. Der er stadig nogen vi kan hjælpe, så det er godt at se, at der stadig bliver gjort en indsats, der rent faktisk virker, siger hun. 

Ikke længere mobbe-status

Resultaterne fra undersøgelsen viser også, at hvert tredje barn i 1990’erne var med til at mobbe andre skoleelever. Det tal er faldet til cirka 5 procent.

- Det er lykkedes os at få skabt et værdiskifte på skolerne. Førhen medførte det status, hvis du mobbede andre. Især drengene fik selvværd af at mobbe og de havde det bedre med sig selv. I dag er det blevet ændret, så du opnår størst status, hvis du er en holdspiller, der er god mod andre. Det har været et vigtigt normskifte i skolerne for at komme mobning til livs, siger Pernille Due.

Mobning kan have alvorlige konsekvenser, og børn og unge, der udsættes for mobning, har meget stor risiko for psykiske helbredsmæssige problemer, som kan følge dem langt op i voksenalderen. Pernille Due er derfor glad for, at de nye tal er positive, men hun mener stadig, at der skal gøres en stor indsats, for at få de sidste med.

- De sidste seks procent, der stadig bliver mobbet, er desværre dem, der bliver mobbet allermest og hver dag. Det er ikke en ordentlig succes, før vi har fået alle, siger hun.