Manden har mere brug for kvinden, end kvinden har for manden

Manden befinder sig i en dramatisk overgangsfase. Mandeforsker Svend Aage Madsen frygter, at manden er så elendig til at tilpasse sig, at han bliver funktionsuduelig i det moderne samfund.

Foto: Niels Ahlmann Olesen