»Man tog min loyalitet for givet«

Det var en lettet Pia Christmas-Møller, der onsdag trådte frem som løsgænger i Folketinget. Hun smækker døren i hovedet på den Konservative partiledelse, men det er svært helt præcist at finde ud af hvorfor. For hun vil ikke »åbne Pandoras æske med skidt og møg«.

»Jeg har gennemtænkt tingene og føler, jeg har gjort det på den bedst mulige måde.« Fold sammen
Læs mere
Foto: Brian Berg

Pia Christmas-Møller er lettet. Man kan se det på hende, når hun begejstret gestikulerer, og man kan høre det på hendes tonefald. Og hun siger det selv.

»Det har været et meget pinefuldt forløb. Jeg har overvejet situationen meget grundigt op til i går, hvor jeg traf beslutningen. Og det er en lettelse,« siger Pia Christmas-Møller.

Berlingske Tidende møder Pia Christmas på hendes nye kontor, som ikke er blevet pakket ud før det igen skal pakkes ned. Ironisk nok har kontoret tilhørt partifællen Henriette Kjær, der efter valget både overtog Pia Christmas-Møllers post som politisk ordfører og hendes - noget større - kontor tæt ved Statsministeriets indgang.

Siden Bendt Bendtsen fyrede Pia Christmas-Møller som politisk ordfører, har ingen kunnet få fat i hende. Hun var som sunket i jorden lige indtil i går, hvor hun trådte frem og smed bomben: Hun forlader den konservative folketingsgruppe for at blive løsgænger.

Begrundelsen er »ledelsesforholdene og debatkulturen i partiet«.

Det handler om, at hun godt og grundigt fik ørene i gruppeformand Helge Adam Møllers maskine, da hun forud for partiets landsråd skrev to kronikker, der ikke var udtryk for partiets politik. »Illoyal«, sagde gruppeformanden som stillede spørgsmålstegn ved hendes evner som politisk ordfører.

Med »ledelsesforholdene« hentyder hun til situationen omkring skiftet af politisk ordfører efter valget.

Hvad er det præcis, du er utilfreds med i forhold til ledelsen?

»Jeg vil ikke gå i en masse detaljer. Jeg har nævnt to situationer, men der er en lang række af begivenheder kulminerende med konstitueringen efter valget.«

Var de poster du fik tilbudt for små og ubetydelige?

»Det er en lang proces, hvor der har været en lang række situationer, hvor jeg må konstatere, at man simpelthen bare har taget min loyalitet og konstruktive indsats for givet.«

Man har taget dig for givet?

»Jamen det har man. Helt notorisk. Og man har gjort det på en måde, som har ført til, at jeg ikke længere har den fornødne tillid og respekt for partiledelsen.«

Ledelsens tilbød dig at blive partiets spidskandidat til EU-Parlamentet. Ville det ikke være en fin post?

»Jo det ville bestemt være en fin post, men jeg synes måske ikke, at det skulle behandles på den måde, at det indgår som et plaster på såret.«

Du taler lidt i gåder, kan du ikke prøve at være lidt mere klar?

»Nej, det kan jeg ikke. Jeg vil ikke begynde på noget. Det kunne let ende med, at jeg kom til at sige noget om, at man slet ikke tager det alvorligt, hvem der kommer til at sidde i Europa-Parlamentet, men nej.... Jeg vil ikke. Slut færdigt...«

Er der noget politisk, som du er utilfreds med i Det Konservative Folkeparti?

»Der har været situationer, hvor der har været forskellige opfattelser af, hvad der skulle gøres. Jeg siger vist ikke for meget ved at tilkendegive det. Men jeg vil ikke fortælle om bagudrettede diskussioner.«

Hvordan har du det med, at Bendt Bendtsen aldrig har gjort dig til minister?

»Det har jeg ikke nogen kommentarer til.«

Hvad synes du om Bendt Bendtsens lederegenskaber?

»Jeg vil ikke karakterisere nogle konkrete personer. Men jeg har ikke den fornødne tillid og respekt for ledelsen. Det er hvad, jeg vil sige om det,« siger Pia Christmas-Møller, der gentagne gange nægter at konkretisere, hvad problemerne består i, for som hun siger:

»Hvis jeg er for konkret, så åbner jeg jo Pandoras æske med en masse skidt og møg, og det vil jeg altså ikke.«

Hvis ledelsen bliver skiftet ud, kunne du så vende tilbage til den konservative folketingsgruppe?

»Hvis og hvis. Jeg har de holdninger, som jeg hele tiden har haft. Jeg har ikke meldt mig ud af Det Konservative Folkeparti. Kun af folketingsgruppen. Det er med meget omhu, men måske viser det sig, at det er en naturlig konsekvens af, at jeg ikke er med i gruppen, at jeg også må melde mig ud af partiet.

Kunne du melde dig ind i andre partier?

»Jeg vil aldrig sige aldrig.«

Sidder du som løsgænger frem til næste valg?

»Jeg tager en dag af gangen. Jeg er her for at yde indflydelse, men det ærlige svar er, at jeg ved det simpelthen ikke. Jeg har aldrig prøvet at være løsgænger. Det kan vise sig, at det er spændende, og måske giver det mig bedre muligheder for politiske resultater, end dem jeg hidtil har haft. Hvem ved? Jeg er åbensindet. Jeg har taget et stort skridt ud i ingenting, og så må vi jo se, ikke. Jeg har alle øjne, ører og sanser åbne.«

Du får en central politisk rolle?

»Ja, det er rigtigt, men det vil jeg balancere på en måde, så det ikke bliver overspillet, men så det bliver udnyttet til fordel for de holdninger, jeg har.«

Er der noget du fortryder, du har gjort eller ikke har gjort i Det Konservative Folkeparti?

»Hvis jeg ikke har gjort noget forkert, så har jeg jo nok knap været der. Men jeg har gennemtænkt tingene og føler, jeg har gjort det på den bedst mulige måde.«