»Man må ikke være med til at ansætte sin egen familie«

Københavns Kommune vil efter sagen fra Valby nu udarbejde et sæt nye regler for at undgå lignende sager.

Reglerne om habilitet og forvaltningsloven må ikke gradbøjes i Københavns Kommune. Det slår personalechef Jan Lange fra Børne- og Ungdomsforvaltningen fast.

Hvad er der sket i den konkrete sag fra Valby?

»Det kan jeg ikke udtale mig om, da det er en personalesag,« siger Jan Lange.

Kan du bekræfte, at en klyngeleder er fratrådt på grund af sagen?

»Jeg kan og må ikke kommentere personsager.«

Må man i Københavns Kommune ansætte sin egen familie?

»Der er ingen regler for, at man ikke må have sin egen familie ansat og arbejde samme sted. Men har man en personlig interesse, så skal man være opmærksom på habilitetsreglerne, og man må ikke være med til at ansætte sin egen familie.«

Hvor alvorligt er det, hvis stillinger ikke bliver slået op?

»Det er alvorligt. Alle stillinger i kommunen skal slås op«.

Vi forstår, at I på baggrund af sagen fra Valby har indskærpet, at alle stillinger skal slås op?

»Vi indskærper hele tiden over for vores ledere, at alle vores stillinger skal slås op. Det er vi meget opmærksomme på.«

Kan man godt blive ansat som pædagog i Københavns Kommune uden at være uddannet pædagog?

»I princippet nej. Man kan ikke blive ansat uden at have den kvalificerende uddannelse.«

Vi kan forstå, at I på baggrund af sagen fra Valby vil formulere et sæt nye habilitetsregler?

»Vi overvejer at formulere nogle regler, som skal indskærpe og præcisere, hvad man må og ikke må i forhold til forvaltningsloven. Det kan være svært for ledere at holde styr på lovkomplekser, men vi har lovgivning og regelsæt, som beskriver det allerede. Vi har også overvejet en ny politik i forhold til at indskærpe, at vores stillinger skal slås op.«

Kritikere fortæller, at problemerne fra Valby ikke er enestående i København. Er det noget, som I som forvaltning kender til?

»Det kan jeg ikke genkende, men det er heller ikke noget, som vi laver statistik på. Man har lov til at være ansat samme sted som sin familie, men man skal overholde forvaltningsloven. Hvis der kommer hændelser og problemer, så reagerer vi selvfølgelig på det, og vi påtaler det konkret i enkeltsager. Jeg mener, at tilfældet i Valby er enestående, så det billede kan jeg ikke genkende,« siger Jan Lange, Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune.