»Man kan blive viet mange steder. Derfor kigger vi på hinanden og bliver enige om, at det er inden for skiven«

Lokalpolitikere skulle egentlig bare have lov til at drikke champagne og spise kransekage efter en vielse på rådhuset præcis som alle andre, siger Frank Jensen. Ansvaret for, at regler overholdes, ligger hos embedsværket, fortsætter han.

Overborgmester Frank jensen til indvielse af tilbygning til skole på Amager og internt valg-kick off møde på Østerbro forud for Kommunalvalg 2017 Fold sammen
Læs mere
Foto: Niels Ahlmann Olesen

Overborgmester Frank Jensen står midt i valgkampen. Han er på farten. Han har har lige forladt Trianglen på Østerbro tirsdag aften for at tage videre til gruppemøde i sit parti, Socialdemokratiet.

I morgen tidlig står han på Christianshavns Torv.

Han har nogle minutter i bilen på vej fra A til B.

Tirsdag skrev Radio24syv, at Frank Jensen deltog på et meget omtalt møde mellem gruppeformænd både i 2012 og 2017.

På mødet gav gruppeformandskredsen på Københavns Rådhus grønt lys til, at henholdsvis Cecilia Lonning-Skovgaard og Anna Mee Allerslev kunne holde bryllupsreception på Københavns Rådhus uden at betale for leje af lokale.

Praksissen, der siden er blevet underkendt af flere eksperter, blev skabt på mødet i maj 2012.

Men hvad skete der på mødet? Og hvorfor besluttede overborgmesteren tilsyneladende at gå imod de retningslinjer om lokaleudlån til politikere, som Borgerrepræsentationen havde besluttet knap et år forinden?

Frank Jensen, du var med på det møde i gruppeformandskredsen i maj 2012, hvor I besluttede at give lokalpolitikere lov til at låne lokaler til bryllupsreception på Københavns Rådhus. Vi har talt med flere gruppeformænd, der ikke kan huske, hvad der skete.

Hvad skete der på mødet i 2012?

»På et almindeligt gruppeformandsmøde rejser Venstres gruppeformand (Flemming Steen Munch, red.) det kollegiale spørgsmål, om Cecilia Lonning-Skovgaard, som på det tidspunkt er menigt medlem af Venstres gruppe, i tilknytning til sit bryllup kunne holde en reception på rådhuset. Så kigger vi - som vi jo altid gør - på vores juridiske sekretariat: Er det inden for skiven af, hvad man kan på Københavns Rådhus, hvor vi holder hundredvis af bryllupper hver måned,« siger Frank Jensen og fortsætter:

»Forvaltningens sekretariat siger, at vi er et bryllupssted, og at mange bliver viet på rådhuset og i tilknytning dertil holder en lille sammenkomst i Rådhushaven, Bryllupssalen, eller hvor man nu bliver viet på rådhuset. Man kan blive viet mange steder. Derfor kigger vi på hinanden og bliver enige om, at det er inden for skiven, at en borgerrepræsentant også skal kunne det. Og der er vi nok ikke særligt præcise i forhold til at vurdere, hvad for en karakter den her reception har. Det er selvfølgelig ikke så godt, at vi ikke er præcise, og at der ikke er noget skriftlighed på det,« siger Frank Jensen.

Frank Jensen, overborgmester i København

»Vi er alle sammen klar over, at man ikke kan holde private arrangementer på rådhuset. Det fremgår tydeligt. Men vi er et bryllupssted. Vi holder hundredvis af bryllupper. Og det er i den forbindelse, at jeg og mine kolleger tænkte: Skulle vi sidde i gruppeformandskredsen, når vi får en konkret forespørgsel fra et medlem, der gerne vil holde en reception, hvor hun skal betale alle andre omkostninger, og det lokale var ledigt, at det kan man ikke?«


På forespørgsel fra Venstre

Ifølge Frank Jensen skete drøftelsen i kredsen af gruppeformænd altså på forespørgsel fra Cecilia-Lonning Skovgaard, Venstres nuværende spidskandidat i København.

Overborgmesteren fortæller desuden, at Flemming Dubgaard, chefen for Borgerrepræsentationens Sekretariat, samt en jurist var til stede.

Så det du får at vide er, at Cecilia Lonning-Skovgaard gerne vil holde bryllup på rådhuset og noget reception bagefter?

»Det eneste, vi får at vide, er, at hun skal giftes og holde bryllup, og det er på det grundlag, vi vurderer, at det er inden for skiven. I den videre proces ved forvaltningen selvfølgelig godt, hvad det er for et bryllup, der skal holdes, for hun skal jo betale. Det ligger vi også til grund: At hun skal betale alle omkostninger, der er forbundet med at holde receptionen. Det vil sige lige fra det personale, der skal være til stede, til serveringspersonale, hvis der skal være sådan noget, duge, opstilling af borde, glas. Altså, alt betaler man. Det er der en listepris på,« siger Frank Jensen og fortsætter:

»Så jeg tror, at de fleste af os sidder og tænker, at det her svarer til, at man på en arbejdsplads får lov at låne et lokale til at holde en reception. Men jeg kan da godt se nu - i den måde, hvorpå det her fremstår i offentligheden - at man i dag er mere opmærksom på, at hvis det er noget, andre ikke kan få, så kan man ikke forsvare det som folkevalgt. Og det er baggrunden for, at vi skal være skarpere på det her fremad.«

Men det, du sagde ja til, var det et bryllup på rådhuset med en mindre reception, eller vidste du, at det var et bryllup ude af huset, hvor man derefter lånte en af de store sale på rådhuset til reception?

»Jeg vil ikke begynde at køre rundt i, hvad min erindring var for så mange år siden på en sag, der ikke findes noget på skrift omkring. Havde jeg vidst, hvad jeg ved i dag om det her forløb, ville jeg selvfølgelig ikke have rådgivet én eneste kollega til at holde sin bryllupsreception på rådhuset. Alle kan se i dag, at det er blevet opfattet, som om nogle folkevalgte har fået noget, københavnerne ikke kan få. Mens det, der har været tiltænkt, var, at når andre kan få lov at blive gift på rådhuset og holde et bryllupsarrangement bagefter, så skulle en folkevalgt også kunne. Men det har fået en anden karakter, så vi skal være skarpere fremadrettet på det, og det får vi så forvaltningen og tilsynets afgørelse på her inden for længe.«

Beskræftigelsesborgmester Anna Mee Allerslev trak sig den 25. oktober fra lokalpolitik i København i kølvandet på en sag om gratis lån af festlokale til bryllupsreception på Københavns Rådhus. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen.

Tilsynet ind i sag

Når Frank Jensen henviser til tilsynet, drejer det sig om Det kommunale tilsyn under Ankestyrelsen. Tilsynet har bedt forvaltningen redegøre for forløbet om Anna Mee Allerslevs bryllup.

Ifølge flere eksperter rummer de nedskrevne retningslinjer for lokaleudlån til politikere som vedtaget i Borgerrepræsentationen i 2011 nemlig ikke rum til, at politikere kan låne lokaler til private arrangementer.

Frank Jensen, overborgmester i København

»Jeg vil ikke begynde at køre rundt i, hvad min erindring var for så mange år siden på en sag, der ikke findes noget på skrift omkring. Havde jeg vidst, hvad jeg ved i dag om det her forløb, ville jeg selvfølgelig ikke have rådgivet én eneste kollega til at holde sin bryllupsreception på rådhuset.«


I 2011 vedtog Borgerrepræsentationen nye retningslinjer for lån af lokaler på rådhuset. Giver disse retningslinjer ifølge dig en lokalpolitiker lov til at låne et lokale på Københavns Rådhus til en bryllupsreception uden at betale for det?

»Vi er alle sammen klar over, at man ikke kan holde private arrangementer på rådhuset. Det fremgår tydeligt. Men vi er et bryllupssted. Vi holder hundredvis af bryllupper. Og det er i den forbindelse, at jeg og mine kolleger tænkte: Skulle vi sidde i gruppeformandskredsen, når vi får en konkret forespørgsel fra et medlem, der gerne vil holde en reception, hvor hun skal betale alle andre omkostninger, og det lokale var ledigt, at det kan man ikke? Det skulle vi forventeligt have gjort i 2012, men det gjorde vi ikke, og det hænger vi selvfølgelig på. Det gør jeg også, jeg var med til at træffe den beslutning,« siger Frank Jensen og fortsætter - om Anna Mee Allerslev-sagen fra 2017:

»Så får vi en tilsvarende forespørgsel nogle år senere, omkring Anna Mee Allerslev, og der siger vi, at når vi sagde ja til Cecilia Lonning-Skovgaard, er det vel ikke anderledes for Anna Mee. Det er baggrunden for det.«

Embedsværkets ansvar

Ansvaret for, at reglerne overholdes generelt og med hensyn til de konkrete sager om udlån af lokaler, ligger hos embedsværket, understreger Frank Jensen flere gange.

»Der ligger nogle regler, der er vedtaget, og hvis de regler ikke overholdes, er det forvaltningen, der skal advare politikeren om, at det ikke er inden for skiven. Derfor siger jeg, at når juristerne, som har lavet vores regler, siger, at det her er inden for skiven, så kan man ikke kritisere, at vi ikke siger fra, for hvorfor skulle vi sige fra over for noget, som er inden for skiven, når en kollega – som vil betale alle andre omkostninger end lokaleleje – spørger?,« siger Frank Jensen og fortsætter:

»Det var i situationen, og det er det, som mange mennesker ikke lige går og tænker over. At vi er et sted, hvor der holdes sindssygt mange bryllupper, og derfor tænker folk, at det bare er et bryllup ligesom alle andre, hvor man kan få lov at tage sit følge og servere champagne og kransekage. Vi taler ikke om en gigantisk bryllupsfest. Det er en reception i tilknytning til et bryllup.«

Du taler om bryllup på rådhuset og efterfølgende reception. Anna Mee Allerslev holdt sit bryllup ude af huset og receptionen på rådhuset. Hvis du havde fået det præsenteret i 2017 som et bryllup ude af huset og en privat reception efterfølgende, ville du så have godkendt det?

»Igen er det her alt sammen i bagklogskabens ulideligt klare lys. Hvis jeg havde vidst det, jeg ved i dag, så havde jeg rådgivet min kollega til at sige: Det kan godt ske, at det er inden for rammerne, men det skal I ikke gøre, for det giver kun ballade. Men det gjorde jeg ikke, fordi vi er et bryllupssted, og det skal medlemmer af borgerrepræsentationen selvfølgelig også kunne holde et arrangement i tilknytning til det.«

Har I ikke fået nok information om arrangementernes karakter?

»Jeg vil ikke være moralens vogter. Jeg er nødt til at holde mig til det substantielle og materielle og vil ikke padle rundt i andres arrangementer.«

Flere medier har forsøgt at finde ud af, hvem der var med på mødet. Har du undervejs overvejet at melde ind i debatten, at du var med på møderne i 2012 og 2017?

»Direktøren for økonomiforvaltningen gik ud og sagde det, der skulle siges i den her sag. At hvis måden at håndtere det på ikke var inden for rammerne, så var det en fejl i forvaltningen, for det er dens ansvar. Forvaltningen skal selvfølgelig sige fra, hvis det er sådan, at politikerne er på vej til at lave noget, der ikke er inden for de gældende rammer og regler.«

Så du har ikke overvejet at gå ud…?

»Jamen, jeg er ikke blevet spurgt. Alle har da vidst det. Det kræver da bare, at man går ind på hjemmesiden og ser, hvem gruppeformandskredsen består af. Det er ikke hokus pokus.«

Frank Jensen, overborgmester i København

»Det er forvaltningens opgave, hvis politikerne er ved at lave noget, der ikke er inden for de gældende regler og rammer, at sige fra.«


Ingen råbte vagt i gevær

Som Frank Jensen fortæller, gik Økonomiforvaltningens direktør Peter Stensgaard Mørch dagen efter, at BT første gang kunne fortælle om Anna Mee Allerslevs bryllup, ud og lagde ansvaret over på embedsværket i kommunen.

Det lyder på Peter Stensgaard Mørch, som om han trækker ansvaret væk fra politikerne og over på embedsværket. Hvordan læser du det?

»Det er klart. Alle ved, at når politikere træffer beslutninger, vil der normalvis være en helt almindelig sagsbehandling. Det var der så ikke i 2012, fordi det var en gruppeformand fra Venstre, som stillede spørgsmålet på vegne af et medlem af hans gruppe. Kunne hun holde en reception? Normal praksis ville være, at forvaltningen ville sige, at dét undersøger vi og laver en indstilling på, det kommer med på næste møde i gruppeformandskredsen. Men det skete ikke, fordi forvaltningen på stedet fortolkede, at det var inden for rammerne. Det er forvaltningens opgave, hvis politikerne er ved at lave noget, der ikke er inden for de gældende regler og rammer, at sige fra. Det gjorde de ikke, hverken i 2012, eller da Anna Mee Allerslev spurgte.«

Ankestyrelsen har bedt om en undersøgelse. Den har kommunen valgt at bede om forlængelse på, så den først kommer forbi borgerrepræsentationen og Ankestyrelsen efter valget. Hvorfor har man bedt om forlængelse?

»Det må du spørge Peter Stensgaard Mørch om. Jeg skal ind til gruppemøde nu. God aften, god aften.«