Maj My har fravalgt skolen: »Det blev sårbart for mig, at mine børn risikerede at føle sig forkerte«

Når forældre vender skolen ryggen for at hjemmeundervise eller »unschoole«, er det en reaktion på en folkeskole præget af for mange test og styring, mener Danmarks Lærerforening.

Foto: Camilla Jørvad