Magistre siger ja tak til sprogregler

Dansk Magisterforening (DM) er modstander af mere regulering af universiteterne. Alligevel siger DM ja til indføre regler på universiteterne for at sikre, at engelsk ikke bliver det foretrukne forsknings- og undervisningssprog på bekostning af dansk.

Dansk Magisterforening (DM) blander sig nu i de senere dages debat i Berlingske Tidende om dansk og engelsk som videnskabs- og forskningssprog på universiteterne og kommer med opbakning til de politikere, der vil have sprogregler for universiteterne.

Reglerne skal sikre, at engelsk ikke bliver det foretrukne sprog på universiteterne på bekostning af dansk.

DMs formand, Ingrid Stage, erkender, at det umiddelbart virker paradoksalt at en forening, der ellers mener at universiteterne og deres akademiske medarbejdere er pålagt rigeligt med regler og love, anbefaler yderligere reguleringer.

"Men det er nødvendigt at gøre noget. Det går i retning af mere og mere engelsk, og at flere og flere kurser kun bliver udbudt på engelsk," siger formanden for DM, der organiserer mange undervisere og forskere på de videregående uddannelser:

"Sproget er kulturbærende. Derfor er det meget vigtigt at bevare det på universiteterne."

Ingrid Stage foreslår, at der i forbindelse med den kommende revision af universitetsloven "bliver indført bestemmelser, der sikre dansk som et komplet videnskabssprog".

"Men der skal ikke reguleres i detaljer. Det skal universiteterne selv finde ud af," understreger hun.

Penge skal følge med
Hun forestiller sig en såkaldt fleksibel parallelsproglighed på universiteterne. Altså skal der tilbydes kurser på dansk og engelsk, når det er relevant, ligesom hun heller ikke er modstander af, at nogle undervisningsforløb kun er på engelsk.

"Men universiteterne skal have penge for det. Politikerne skal ikke bare dynge ekstra opgaver på dem, uden at give dem de fornødne midler," siger magistrenes formand.

Det er i dag muligt at blive kandidat på Roskilde Universitet (RUC) uden at blive undervist i dansk. På samme måde har Det Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet (KU) en målsætning om, at der kun bliver undervist på engelsk på de fleste kandidatuddannelser fra 2010.

På Danmarks Tekniske Universitet (DTU) bliver mange af de studerende også kun undervist på engelsk, ligesom Det Juridiske Fakultet på KU i 2012 vil tilbyde undervisning på engelsk til kandidatstuderende i mindst halvdelen af alle fag.