Mænd idømmes fængsel og millionbøder i stor svindelsag

Der er fredag faldet dom i en sag om moms- og skattesvindel for 117 millioner kroner i rengøringsbranchen.

Der er fredag faldet dom i en sag om moms- og skattesvindel for millioner af kroner i rengøringsbranchen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen

Omkring 80 politibetjente var i aktion, da 24 adresser i sommeren 2012 blev ransaget, og otte personer blev anholdt - mistænkt for at have snydt statskassen for millioner af kroner i en sag om såkaldt kædesvig.

Fredag – syv år senere – er der faldet dom i sagen.

En enig domsmandsret ved Københavns Byret idømmer fire mænd mellem tre og seks års fængsel for moms- og skattesvig i rengøringsbranchen.

De idømmes desuden bøder på mellem 52 millioner og 117 millioner kroner. Dertil kommer, at de skal betale beløb svarende til de enkelte bøder tilbage til Skat, som er blevet unddraget pengene.

De fire mænd er kendt skyldige i at have arrangeret systematisk svindel med moms, skat og arbejdsmarkedsbidrag for sammenlagt cirka 117 millioner kroner. Populært kaldes den type kriminalitet, de har begået, for kædesvig.

Svindlen blev begået i 14 forskellige selskaber fra 2011 til 2014. Selskaberne tilbød rengøring, nedrivning og transport.

Størrelsen på de bøder, de dømte skal betale, afspejler størrelsen på de beløb, som de ifølge Københavns Byret har været med til at snyde statskassen for.

Kædesvig er en betegnelse for systematisk skatte- og momskriminalitet, der typisk begås af underleverandører i servicebranchen.

Et kendetegn ved kædesvig er, at det er svært at gennemskue, hvilket selskab der udfører de enkelte serviceydelser.

Ved at bruge en kæde af underleverandører er der større mulighed for at skjule for myndighederne, hvilket selskab der egentlig skal betale moms og skat.

Ofte vil det samtidig være svært for myndighederne at finde frem til de enkelte selskabers reelle ejere, fordi der er brugt stråmænd – altså personer, der er direktør på papiret, men ikke i realiteten – da virksomhederne blev oprettet.

Kun én af de dømte i den aktuelle sag - en 38-årig mand - menes at have været involveret i alle dele af svindelsagen. For den rolle idømmes han seks års fængsel og en bøde på 117 millioner kroner.

En 39-årig medgerningsmand, Mohammad Waqas Shaikh, idømmes fængsel i fem år og seks måneder og en bøde på 108 millioner kroner.

Den tredje person i sagen - en 33-årig mand - har fået en dom på tre års fængsel og en bøde på 52 millioner kroner, mens den sidste mand, der er 39 år, idømmes fem års fængsel og en bøde på 87 millioner kroner.

I sagen har tre af de tiltalte været beskyttet af navneforbud. Ved dommen anmodede de tiltaltes forsvarer om, at navneforbuddet forblev gældende efter dommen, hvilket pressen protesterede imod.

Retsformand Grethe Jørgensen afviste forsvarernes anmodning på grund af sagens alvor.

Da to af de tiltalte på stedet valgte at anke deres domme til landsretten, anmodede forsvarerne om, at navneforbuddet måtte gælde, indtil sagen bliver taget op i landsretten. Dette valgte retsformanden at acceptere.

Mens to ankede rettens afgørelse på stedet, udbad to af de dømte sig 14 dage til at overveje, om de skal anke eller modtage dommen.

Specialanklager Susanne Bitsch havde krævet seks års fængsel og en bøde på 117 millioner kroner til hver af de tiltalte - såfremt de blev fundet skyldige efter anklageskriftet.

Det stemmer overens med den dom, som den 38-årige tiltalte, der var involveret i hele sagen, er blevet idømt.

Alle fire gerningsmænd har gennem sagen nægtet sig skyldige.

/ritzau/