Madlavning, boligforhold og specialpædagoger: Partier foreslår forbedringer til nyt udrejsecenter for børnefamilier

Det fremgår af regeringens og støttepartiernes forståelsespapir, at børnefamilierne skal flyttes fra Sjælsmark til et forbedret udrejsecenter. Det er endnu uklart, hvilke forhold der skal forbedres. Støttepartierne Ø, R og SF har flere ønsker til det kommende center. Dansk Folkeparti mener modsat, at bedre forhold vil sende et forkert signal til de udviste.

Det er endnu uvist, hvilke forbedringer der vil være på et nyt kommende udrejsecenter for børnefamilier, men regerings støttepartier foreslår blandt andet mere private boligforhold og muligheden for selv at lave mad som en familie. Fold sammen
Læs mere
Foto: Oscar Scott Carl

Mulighed for selv at lave mad og bedre boligforhold.

Det er nogle af ønskerne fra SF, Enhedslisten og Radikale Venstre til et nyt kommende udrejsecenter for børnefamilier. Både de familier der i øjeblikket er indlogerede på Sjælsmark  og fremtidige børnefamilier, der ikke får tildelt opholdstilladelse i Danmark.

Det er dog endnu uvist, hvilke forhold der vil blive forbedret, men i det interne forståelsespapir mellem regeringen, Radikale Venstre, Enhedslisten og SF fremgår det, at de børnefamilier der i øjeblikket befinder sig på Udrejsecenter Sjælsmark skal flyttes til et andet udrejsecenter, og at det nye center skal indrettes efter anbefalinger fra Røde Kors og Ombudsmandens rapport.

Røde Kors har blandt andet anbefalet forbedringer, der tæller »et specialiseret børnehavetilbud, vuggestuetilbud til alle børn, flere fritidstilbud i klubben, mulighed for, at familierne selv kan lave mad, samt et styrket skoletilbud«.

​Op til og under seneste folketingsvalg har flere poltikere fra særligt rød blok henvist til, at forholdene på Udrejsecenter Sjælsmark er så kritisable, at de indlogerede familier omgående burde flyttes.

Henover sommeren er det blevet debatteret, hvorvidt centrets beboere overhovedet ønsker at flytte, og Berlingske har i den forbindelse besøgt Sjælsmark. Her er stemningen spændt, og der er både familier, der ønsker at blive og familier, der ønsker at flytte. Det lader dog til, at langt de fleste ønsker at flytte.

Udlændinge- og integrationsminister, Mattias Tesfaye, fastholder i et skrifteligt svar til Berlingske, at afviste asylansøgere bør udrejse af Danmark, men at regeringen ønsker, at der foretages forbedringer for børnefamilierne,.

»Som det fremgår af forståelsespapiret mellem regeringen, RV, SF og EL, er det samtidig regeringens ønske, at forholdene for børn, der bor på et udrejsecenter for afviste asylansøgere, forbedres på en måde, der skærmer børnene så godt som muligt,« udtaler Mattias Tesfaye.

Forbedringer er vigtige

Det har høj prioritet for Enhedslisten, at der foretages forbedringer på et nyt kommende udrejsecenter for børnefamilier. Det påpeger udlændinge- og integrationsordfører, Rosa Lund.

»Det er vores klare opfattelse, at det, der ligger i forståelsespapiret er, at børnene skal ud af Sjælsmark. Grunden til, at de skal ud, er, at de skal have bedre forhold,« siger Rosa Lund og fortsætter:

»Centret skal være inddelt i mindre enheder, så man som familie får mere ro omkring sig. Man skal selv kunne lave mad og gå i skole. Generelt skal vi følge Røde Kors’ anbefalinger, herunder muligheder for at gå til fritidsaktiviteter.«

Hos Radikale Venstre understreger udlændinge- og integrationsordfører Andreas Steenberg, at man slet ikke ønsker, at børnefamilierne befinder sig på centre før lige inden deres hjemsendelse. Han tilslutter sig ønsket om mindre enheder, og at familierne får mulighed for selv at lave mad.

»Det nye center skal være i barnets tarv. Man skal ikke flytte familierne bare for at flytte dem. Det skal være en væsentlig forbedring for barnet eller giver det ikke mening. Vi har ikke en tjekliste, men vi vil gerne inddrage Børns Vilkår og Røde Kors,« siger Andreas Steenberg.

Gruppeformand for SF, Jacob Mark, er enig med R og Ø i, at børnefamilierne bør indlogeres i mindre enheder, end de store barakker på Sjælsmark. Ifølge ham er det »meget vigtigt« at  forbedringerne bliver gennemført, da Røde Kors har konkluderet, at flere børn mistrives på Sjælsmark.

»Der skal være plads til at være sammen med sin familie, lukke sig inde alene med dem og lave mad sammen, selv om det aldrig bliver en almindelige hverdag. Der skal også være mulighed for at tage kantinemad med ned på værelserne, hvis man ikke selv vil lave mad, mulighed for ordentlige dagtilbud med specialpædagoger, f.eks.med speciale i børn, der har dansk som andet sprog eller har efteruddannelse inden for børn med særligt svære vilkår, samt ordentlige skole- og fritidstilbud,« siger Jacob Mark.

Forbedringer belønner negativ adfærd

Hos Dansk Folkeparti, er gruppeformand Peter Skaarup ikke enig i, at der skal foretages forbedringer på danske udrejsecentre. Han påpeger, at det nyligt er blevet debatteret, hvorvidt det overhovedet giver mening at flytte familierne fra Sjælsmark. Her har institutionsmedarbejder på Sjælsmark, Michael Høegh, advokeret for, at det ikke nødvendigvis vil hjælpe beborerne at blive flyttet fra Sjælsmark, fordi beboernes udfordringer flytter med.

»Hver gang man begynder at lempe reglerne og give bedre forhold, sender man - uanset om det er intentionen eller ej - et signal om, at de pågældende kan blive i Danmark. Måske har de allerede forsøgt at trække deres sag i langdrag, fordi de ikke er interesserede i at tage tilbage. Hvis man så oven i købet får bedre opholdsvilkår, hvad er så incitatmentet til at følge de krav, som myndighederne sætter om udrejse?« siger Peter Skaarup og fortsætter:

»Vi kommer indirekte til at belønne den negative adfærd over for det danske samfund. Det er endnu et tegn på, at det som Dansk Folkeparti ønsker, nemlig at fastholde den stramme udlændingepolitik, krakkelerer med den nuværende regering.«