Måske flere irakere til Danmark

Yderligere op mod 300 irakere kan have mulighed for at opnå asyl i Danmark efter tilbagetrækningen af de danske styrker.

Det drejer sig om tidligere ansatte ved det danske militære kontingent i Basra og af Udenrigsministeriet samt deres nærmeste familie. Det skriver Helsingør Dagblad.

Ifølge Helsingør Dagblads oplysninger blev der i slutningen sidste uge sendt en jurist bistået af en dansk tolk afsted til Basra for at vurdere de nye ansøgninger om opholdstilladelser i Danmark, der er begyndt at komme ind fra de tidligere ansatte.

- Det er rigtigt, at da vi skulle finde en løsning for dem, der boede i lejren, begyndte der også at dukke tidligere tolke og deres pårørende op, og deres henvendelser sidder der nogle folk og tager imod der nede. Så det kan jo nemt tænkes, at der er blevet sendt en jurist af sted, siger Forsvarsministeriets pressechef Jacob Winther.

- Aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om hvem, der kan søge om hjælp, gælder jo både for nuværende og tidligere irakiske medarbejdere.

Helt nøjagtigt er 152 irakiske nuværende og tidligere ansatte omfattet af den aftale, regeringen indgik med Dansk Folkeparti den 28. juni.

Det drejer sig om de 22 tolke, der var ansat af de danske styrker lige frem til tilbagetrækningen, 80 tidligere tolke og ti personer ansat af Forsvaret til andre opgaver blandt andet som chauffører. Dertil kommer 30 lokalt ansatte af Udenrigsministeriet og ti hos det udsendte danske politi.

- Lige knap halvdelen af dem befinder sig nu på Sjælsmark, og de har hver et par pårørende med, så det i alt er blevet til de ca. 200, der er hentet her til landet.

- Hvis alle, der har muligheden, og de alle i gennemsnit kan tage det samme antal hjemmeboende pårørende med sig som dem, der allerede er kommet, vil der alt-i-alt kunne blive tale om omkring 500, vurderer Jacob Winther.

- Men om de så alle sammen kommer her op, ved vi ikke.

Winther tror ikke på en storstilet evakuering, som det skete sidst i juli måned.

- Jeg kan ikke forestille mig, at der vil blive sendt Hercules-fly der ned som sidst.

- De næste vil komme mere drypvis, og jeg tror ikke, vi vil fortsætte med at benytte Sjælsmark, selv om det er vores ejendom.

- Nogen tidsramme er der heller ikke sat for hvornår, de skal have henvendt sig til Forsvarets, Udenrigsministeriets og Integrationsministeriets folk der nede, siger forsvarsminister Søren Gades pressechef.

Ifølge Winther kommer flere af de nye henvendelser fra tidligere ansatte, som der ikke har været kontakt med i tre år.

Kilde: Helsingør Dagblad