Lykke Friis: Vi må også selv slå i bordet

Ligestilling handler ikke om at få et fifty-fifty samfund, sagde minister for ligestilling, Lykke Friis, til møde i Berlingske Medias konferencesal. Men talentmassen skal udnyttes hos begge køn, og uforklarlige lønforskelle mellem mænd og kvinder granskes.

Ligestillingsminister Lykke Friis og Stefan Olsson fra EUs generaldirektorat for Beskæftigelse på konferencen om ligestilling i Berlingske Medias konferencesal. Fold sammen
Læs mere
Foto: Claus Bech

Vi kan ikke lovgive os til den perfekte ligestilling. Sådan lød et centralt budskab fra den ny ligestillingsminister Lykke Friis (V), der på 100 året for kvindernes internationale kampdag var mødt op i Berlingske Medias konferencesal mandag morgen for at diskutere på konferencen "Lige muligheder for mænd og kvinder - gør EU en forskel?".

Ja, det gør EU, mener Lykke Friis, der anser ligestilling som en del af EUs dna og ligefrem benævner EF-domstolen i Luxembourg som ligestillingens "skytsengel". Den centrale placering i EU skyldes ikke mindst, at der er brug for alle kloge hoveder, når de europæiske lande skal forsøge at vinde "hjernekapløbet" mod fremadstormende lande som Indien og Kina.

Handler ikke om procenter

- Ligestilling må aldrig komme til at handle om procentsatser. Men det er simpelthen dårlig udnyttelse af talentmassen, at så få kvinder når til tops, når man tænker på, at kvinderne har været i overtal på universiteterne siden år 2000, og at omkring 60 procent af kandidaterne fra de europæiske universiteter i dag er kvinder, sagde den ny ligestillingsminister til konferencens mange fremmødte kvinder og en beskeden håndfuld mænd.

Lykke Friis understregede, at ligestilling handler om både mænd og kvinder, og at hun er mindst lige så bekymret over, at vi i Danmark i øjeblikket taber en masse unge mænd i uddannelsessystemet.

Svært for mødre

En af tilhørerne pointerede, at den største ulighed findes mellem mødre og mænd, mens barnløse kvinder har omtrent de samme muligheder på arbejdsmarkedet som mænd.

- Jeg har set, at det f.eks. i Tyskland er meget vanskeligt for kvinder at komme tilbage på arbejdsmarkedet efter en fødsel, fordi der er så dårlige pasningsmuligheder, sagde Lykke Friis, der selv har en dansk-tysk baggrund.

- Men det handler også om normer. I visse dele af samfundet er det ikke comme-il-faut for en kvinde at forlade sit lille barn for at arbejde, fortsatte hun.

Slå i bordet

Lykke Friis blev også spurgt til sit syn på lønforskellene mellem mænd og kvinder.

- Udgangspunktet er, at man skal have lige løn for lige arbejde. Meget af debatten har handlet om procentsatser, men ligestilling handler ikke om, at det skal stå fifty-fifty på alle områder. Jeg vil gerne have debatten bredt ud, sagde ligestillingsministeren, der vil fokusere på de lønforskelle mellem mænd og kvinder, der ikke umiddelbart kan forklares.

- Kvinder forventer, at de skal have mindre i løn, end mænd gør. Det kan man ikke lovgive sig ud af. Vi må også selv slå i bordet, lød den ministerielle opfordring.

Ligestilling koster

Europa-Kommissionen har netop præsenteret sin plan for Europas udvikling i "Europa 2020", og her er ligestilling en central del af strategien for at øge arbejdsudbuddet og dermed sikre den fremtidige vækst. Alene i Danmark ville det betyde 23 procents stigning i BNP, hvis kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet blev den samme som mænds.

Som oplægsholder på mødet var - ud over Lykke Friis - også kontorchef Stefan Olsson fra Generaldirektoratet for Beskæftigelse. Han understregede i debatten, at ligestilling for mange europæiske lande også er et økonomisk spørgsmål. Bedre orlovsordninger og udbygning af daginstitutioner koster mange penge, inden gevinsten ved øgt arbejdsudbud kan høstes.
 
Konferencen er arrangeret af Europa-Kommissionens repræsentation i Danmark og Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark og fortsætter frem til sidst på eftermiddagen med bl.a. mediernes behandling af ligestilling og de to køn på dagsordenen.