Lydfil rejser debat om udeladte oplysninger i TV 2s moské-dokumentar

Radio24syv spørger her til morgen, om TV 2 har »manipuleret med moske-program«. Radiostationen har fået en lydfil fra imam Abu Bilal, som han angiveligt har optaget på sin mobiltelefon under den omdiskuterede seance, hvor han rådgiver en kvinde om ægteskabelige problemer i dokumentaren »Moskeerne bag sløret«.

Abu Bilal er imam ved moskéen på Grimhøjvej i Aarhus, og han blevet voldsomt kritiseret for udtalelser, han er kommet med, mens der er blevet filmet med skjult kamera til TV 2-dokumentaren »Moskeerne bag sløret«. Fold sammen
Læs mere
Foto: Brian Rasmussen

På baggrund af en lydfil sætter Radio24syv spørgsmålstegn ved, om TV 2-dokumentaren »Moskeerne bag sløret« tegner et retvisende billede af imam Abu Bilal fra Grimhøj-moskeen.

Lydfilen, som stammer fra Abu Bilal, afslører noget af det, der er blevet klippet væk i de skjulte optagelser i TV 2-dokumentaren, og fraklippet tegner et mere nuanceret billede af imamen, fortæller Radio24syv.

Hos TV2 ser man en kvin­de fortælle om sin vol­de­lige ægte­mand, hvorefter hun spørger, om hun har pligt til at dyrke sex med ham. Herefter klippes direkte til ima­men, der siger, hun er for­plig­tet til at dyrke sex med man­den.

Imellem disse to sekvenser er der imidlertid udeladt en sekvens, hvor Abu Bilal i flere minutter spør­ger til kvin­dens situ­a­tion, siger at man­dens hand­lin­ger er kri­tisable og ikke kan til­la­des, lige­som ima­men siger, at han gerne vil tale med man­den og gøre det klart, at han »risi­ke­rer Allahs straf« for at slå kvin­den, beretter Radio24syv. Se radioens udskrift af seancen her.

Desuden udelades en sekvens, hvor imamen fortæller kvinden, at hun har ret til at blive skilt.

Fraklip giver flere nuancer

Radio24syv har fået flere eksperter til at se på de udeladte sekvenser. Ingen af dem vil gå så langt som at sige, at TV 2 har manipuleret med udsendelsen eller overtrådt gældende regler.

Vibeke Bor­berg, der er pro­fes­sor i medi­e­ret ved Dan­marks Medie- og Jour­na­list­højskole, siger, at de udeladte udtalelser er med til at nuancere den rådgivning, Abu Bilal har givet. På baggrund af den megen omtale af programmerne havde det »måske været fint nok, hvis man havde haft et mere nuan­ce­ret bil­lede«, siger hun.

Chri­stian Suhr, der er adjunkt og ph.d i antro­po­logi ved Aar­hus Uni­ver­si­tet med godt kendskab til Grimhøj-moskeen, mener også, de udeladte sekvenser ville have nuanceret billedet af imamen.

»De har ude­ladt næsten al men­ne­ske­lig­hed, så det vir­ker meget over­dre­vet og ensi­digt. De har ude­ladt de ting, der kunne give et ind­tryk af, at ima­men fak­tisk prø­ver at for­stå kvin­dens pro­blem­stil­ling. Han siger, at hun har ret til skils­misse, hvis hun er udsat for vold, og at han vil hjælpe hende til at få stop­pet vol­den,« siger han til Radio24syv.

Det skaber ballade i samfundet

Politikere på Christiansborg har efter dokumentaren stået i kø for at kræve Grimhøj-moskeen lukket. Flere partier har sendt spørgsmål til justitsministeren om, hvordan en lukning kan ske inden for de juridiske rammer. I Grimhøj-moskeen mener man imidlertid, at dokumentaren er unfair og uprofessionel.

»Det ska­ber bal­lade i sam­fun­det, det ska­ber had i sam­fun­det, hvis de foku­se­rer på den ene side af en ting uden at komme med hele sand­he­den,« siger formand for moskeen, Oussama El-Saadi, til Radio24syv.

Abu Bilals lydoptagelse stammer fra hans mobiltelefon. Han optager angiveligt ofte samtaler, når han rådgiver. Hvad angår autenticiteten af optagelsen, oplyser journalist ved Radio24syv Viktor Reddersen:

»Vi har ikke haft nogen grund til at betvivle, at der var tale om samme scene i den lydfil, vi har fået, og i TV2s optagelser. Det kan man også se af den transskription, vi har lavet.«

TV 2s programchef, Thomas Breinholt, forklarer i en mail til Berlingske, at TV 2 bevidst har valgt at uddrage og vise kernen i den samtalen, der foregår mellem kvinden og Abu Bilal.

»Det har vi gjort, fordi vores udgangspunkt for programmerne er at skabe en debat om, hvilken indflydelse moskeer – ifølge en række muslimske kilder – udøver på muslimers muligheder for at integrere sig i det danske samfund. Med udgangspunkt i den konkrete rådgivning, undervisning og vejledning, der foregår i de otte moskeer, vil vi gerne sætte fokus på, om de pågældende otte moskeer i programmet modvirker eller medvirker til integration i Danmark.«

»I den forbindelser har vi overfor alle moskeer stillet en række spørgsmål, som for eksempel: Må en kvinde nægte sex med sin mand, må han have flere koner, og skal hun gå til politiet, hvis hun udsættes for vold. I programmet ser vi en retvisende fremstilling af Abu Bilals synspunkter i forhold til vores fokus.«