Lukningstruede kirker er klar til at gå rettens vej

Flere af de 14 lukningstruede kirker i Københavns Stift afviser, at det er nødvendigt at lukke dem, og de er klar til at gå rettens vej for at få ret. Samtidig forbereder andre kirker sig på en fremtid, hvor de danner rammer for alt fra bibelske oplevelsescentre til valgmenigheder.

Blågårds Kirkes menighedsråd har accepteret, at kirken skal lukke. Björn Roos og andre arbejder nu på via et andelsselskab at købe stedet, der i dag bl.a. fungerer som Koncertkirke. Via salg af andele har initiativtagerne på 14 dage fået 550.000 kr. i kassen, fortæller Björn Roos, der ikke ved, hvor meget kirken vil komme til at koste. Fold sammen
Læs mere
Foto: Kasper Palsnov

Flere lukningstruede kirker i Københavns Stift er villige til at gå rettens vej i et forsøg på at forhindre, at de bliver taget ud af brug.

Solbjerg Kirkes menighedsråd på Frederiksberg har allerede meddelt, at det vil søge om fri proces, hvis kirken ender med at blive lukket, og nu oplyser Skt. Lukas Kirkes menighed, at den også vil søge om fri proces, hvis kirken som planlagt må dreje nøglerne om.

»Vi vil ikke lade det gå stille af. Vi kan sagtens ende med at følge trop med Solbjerg Kirke,« siger formanden for menighedsrådet i Skt. Lukas Sogn på Frederiksberg, Martha Melgaard.

Modsat de fleste af de øvrige 12 kirker, der af stiftsrådet i København er blevet udpeget til at lukke, er Solbjerg Kirke og Skt. Lukas Kirke ikke ejet af Kirkefondet. De tilhører derimod menighederne, og dermed må det også være op til menigheden selv i Skt. Lukas Sogn at afgøre, om kirken skal lukkes, mener Martha Melgaard.

»Begrundelserne for at lukke vores kirke er ikke rigtige,« siger hun.

Nogenlunde samme melding kommer fra advokat Karoly Németh, som Solbjerg Kirkes menighedsråd har allieret sig med.

»Det holder ikke juridisk at lukke kirken hen over hovedet på menighedsrådet,« siger han.

Ansgarkirken står også til at lukke, og her vil menighedsrådet ifølge formand Charlotte Utzon-Krefeld »absolut ikke acceptere en lukning«.

»De kan ikke lukke os. Det er noget, vi selv bestemmer i menighedsrådet,« siger hun med henvisning til, at Ansgarkirken er en selvejende kirke:

»Og det vil vi ikke. Vi har et alt for aktivt kirkeliv til at være lukningstruede.«

Hvis Ansgarkirken ender med at skulle lukke, er menighedsrådet ifølge Charlotte Utzon-Krefeld klar til »at gå sammen med Solbjerg Kirke om en retssag«. Hun tilføjer, at hendes sogn også er i dialog med Skt. Lucas Sogn samt to andre lukningstruede kirker, Tagensbo Kirke og Aalholm Kirke, om, »hvad der skal ske«, hvis de bliver dømt til lukning.

Kirkeminister erklærer sig inhabil

Stiftsrådet har som tidligere omtalt i Berlingske indstillet til kirkeminister Manu Sareen (R), at 14 kirker i Københavns Stift bliver lukket. Lukningerne er ifølge rådet nødvendige, fordi der er for mange kirker i forhold til behovet de pågældende steder. I stedet skal midlerne bruges på bl.a. socialt arbejde og områder i København, hvor befolkningen i fremtiden vil vokse.

Det bliver dog ikke op til Manu Sareen at træffe de endelige beslutninger om at dreje kirkenøglerne om. Det bliver i stedet op til kulturminister Marianne Jelved (R).

Manu Sareen meddelte forleden, at han kunne blive opfattet som inhabil, fordi han tidligere havde sagt, at han ville følge biskop Peter Skov-Jakobsens og stiftsrådets anbefalinger om, hvilke kirker der skulle lukkes. Derfor blev opgaven med at lukke kirker overdraget til hans ministerkollega og partifælle.

Adskillige interesserede købere

Meldingerne fra sognene kommer midt i en slags kirkekøbstid, hvor der bliver tænkt mange og alternative tanker om, hvad kirkerne kan bruges til, når de engang lukker og slukker.

Således har Skt. Lukas Kirke allerede haft besøg af repræsentanter fra en russisk- ortodoks menighed, der ønsker at købe den. Bl.a. fordi det er muligt at gå rundt om bygningen, sådan som menigheder i det såkaldte Moskva-patriarkat gør i forbindelse med påskegudstjenester.

Der er angiveligt over 20 kirkeløse menigheder i København, og flere af dem vil formentlig være interesserede i at overtage Blågårds Kirke eller Samuels Kirke. De to kirkers menighedsråd har accepteret, at de bliver lukket, og Kirkefondet, der ejer otte af de 14 lukningstruede kirker, har sat dem til salg gennem ejendomsmæglerfirmaet Colliers.

Direktør for Colliers København, Peter Lassen, oplyser, at »der aldrig har været så stor tilstrømning til enkeltejendomme som de to kirker«. Der er med andre ord mange, der har vist interesse for at byde på eller har budt på de to kirker. Budsfristen udløber 21. juni.

»Der er mange, der drejer sig om sociale formål, men der er også kommercielle formål blandt budene,« lyder det fra Peter Lassen.

Blågårds Kirke danner i dag rammen om Koncertkirken, hvor der bliver afholdt koncerter og andre kulturelle aktiviteter, og lokale kræfter vil gerne sikre, at Koncertkirken bliver bevaret. Derfor har de oprettet et andelsselskab, der sælger andele for 1.000 kr. stykket, i et forsøg på at købe Blågårds Kirke.

En af initiativtagerne, Björn Ross, oplyser, at der på 14 dage er solgt andele for 550.000 kr.

»Men der skal mere til, og vi arbejder på at finde midler på andre måder,« siger han.

Et tocifret millionbeløb?

»Nej, det håber jeg sandelig ikke, og det regner jeg heller ikke med,« siger han:

»Problemet er, at kirken ikke er vurderet. Vi skal selv komme med et bud.«

Ingen kommentar til trusler om retssager

Medlemmer af menigheden i Aalholm Kirke arbejder allerede nu på at overtage kirken fra Kirkefondet og gøre den til en valg- menighedskirke, hvor de selv står for drift og ansættelser. Valgmenigheden bliver formelt stiftet i morgen, mandag, og håbet er, at Kirkefondet vil overdrage kirkebygningen til menigheden på favorable vilkår, fordi den stadig vil blive brugt som kirke.

I en kirke som Skt. Andreas er der planer om at bygge et bibelsk oplevelsecenter eller bibliarium, og der er udarbejdet et skitseprojekt med henblik på at søge fondsmidler til projektet.

Kirken fungerer i dag kun som en slags lejlighedskirke med bl.a. babysalmesang, og det vil der ifølge formanden for menighedsrådet i Skt. Andreas Sogn, Ole Ehlers, stadig være plads til, selv om kirken bliver taget ud af folkekirkelig drift og bliver til et bibliarium.

»Det er en løsning, der passer os godt,« siger han og forklarer, at mens menigheden ejer kirken, så tilhører grunden Københavns Kommune.

Biskop Peter Skov-Jakobsen erkender, at kirkelukninger »kalder mange følelser frem«. Han vil dog ikke kommentere truslerne om retssager.

»Jeg har stor forståelse for folks følelser, men med hensyn til retssager må vi afvente og se, hvad der sker,« siger han:

»Når man træffer den slags beslutninger, som jeg har truffet her, er det helt forventeligt, at der vil komme skarpe reaktioner.«

Det er ifølge Kulturministeriet endnu uklart, hvornår Marianne Jelved vil meddele, hvilke kirker der skal lukkes.

»Kulturministeriet oplyser, at man i øjeblikket arbejder på at få et overblik over sagen, og kan derfor ikke endnu sige, hvornår der træffes en endelig afgørelse,« hedder det i en meddelelse fra ministeriet.