Lollandske alper på cykel

Man behøver ikke andre stimulanser end det smukke kulturlandskab for at klare bjergetapen mellem herregårde på Vestlolland.

Hovedbygningen til Pederstrup, der er blevet til Reventlow-Museet. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mikkel Møller

De led ikke af falsk beskedenhed på Lolland for godt hundrede år siden, da der skulle appelleres til en helt ny målgruppe, turisterne, og gerne dem med hang til det romantiske.

»De lollandske Alper« og »Lollands Schweiz« kaldte man det smukke og stærkt kuperede istidslandskab på Nordvestlolland, der med øens højeste punkt på svimlende 23 meter – 30, hvis man regner bronzealderhøjen øverst på Birket Baunehøj med – rager højt op på den ellers så flade sydhavsø.

I de sidste mange årtier har Lolland holdt en lavere profil hvad angår anprisninger af sine mange natur- og kulturperler, men nu gør en gruppe godsejere og museumsfolk op med billedet af Lolland som udkantsområde med arbejdsløshed og vil i de kommende to år fortælle resten af Danmark og udlandet om de herlighedsværdier, der er i landsdelen, og ikke mindst om den kulturskat herregårdene og deres landskaber repræsenterer.

Lolland-Falster, der udgør fire procent af Danmarks samlede areal, lægger jord til 60 herregårde, og nu slår 13 af dem portene op til en lang række oplevelser.

En af dem er en 34 km lang cykelrute gennem en del af det nordvestlollandske herregårdslandskab, hvor man får et bredt indtryk af historien, af adelens boliger og smukke parker og af godsdriften helt frem til de nye alternative og økologiske former.

»Turen går gennem tre lensgrevskaber: Juellinge, der nu hedder Halsted Kloster, Knuthenborg og Christianssæde,« fortæller museumsinspektør Holger Berg fra Reventlow-Museet på Pederstrup, hvis klassicistiske hovedbygning ligger midt i en smuk landskabspark i engelsk herregårdsstil, og som er en del af Christianssæde.

I denne sommer er der fokus på 1800-tallets blomster- og plantekunst med en masse arrangementer, som man kan se på www.reventlow-museet.dk.

Pederstrup har været åben for publikum, siden det blev museum efter en restaurering i 1940. Hovedbygningen er opført i 1822 af lensgreven og statsministeren Christian Ditlev Frederik Reventlow, der var en af hovedmændene bag stavnsbåndets ophævelse og skoleloven af 1814.

Pederstrup er udgangspunkt for cykelruten, hvis man ønsker at leje cykler eller have en guide, nemlig Holger Berg, med rundt.

»Men man kan også sagtens dele turen op i mindre etaper, og man kan indlede den i Kragenæs Lystbådehavn, hvis man kommer i båd, eller fra Søllested Station, hvis man kommer med tog,« siger han.

Følger gamle veje
Når man ruller ud på ruten, kan man se, hvilket grevskab man befinder sig i. Halsted Klosters farver er mørk gul og sort som på godsets vimpel, og boligerne, der hører under godset, er gulkalkede med sort bindingsværk. Knuthenborgs farve er lysere gul og Christianssæde viser Rewentlowslægtens våbenskjold, murværk med en krone over.

Ruten følger overvejende de gamle landeveje, hvor man hele tiden kan følge med i, hvor langt man er kørt eller gået. Man har nemlig genetableret de gamle favnesten, der står med knap 200 meters mellemrum. Man kommer forbi bølgende kornmarker og store roemarker, gennem skyggefulde alléer og hyggelige landsbyer.

Hvis man har picnickurven med, kan man nyde indholdet ved bådehuset ved Vesterborg Sø, hvor komtesserne fra Pederstrup gerne holdt til om sommeren. Her, på grænsen til Halsted Kloster, er der gravpladser for mange af Reventlowslægtens medlemmer.

Halsted Kloster kan man kun nyde udefra, men ruten fører gennem en allé bag golfklubben til parken med en flot udsigt til hovedbygningen fra 1849 og den lille kirke fra middelalderen ved siden af. Parken er åben kl. 10-16.

Godsets historie går tilbage til 600-tallet og har kun været ejet af kirken, kronen og af familien Krag-Juel-Vind-Frijs. Efter 600-700 år som krongods overgik det i 1284 til kirken og blev benediktinerkloster. Efter reformationen i 1536 gik det tilbage til kongen, men i 1721 mageskiftede Frederik V med baron Jens Juel-Vind fra Juellinge på Stevns, og siden har hans slægt ejet det.

Knuthenlund blev oprettet i 1729 af grevskabet Knuthenborg, der i 1913 solgte det til mejeristen J.P.H. Hansen. I dag er oldebarnet Susanne Hovmand i fuld gang med at omlægge godset til økologisk drift med omkring 500 malkefår og malkegeder, der leverer mælk til de oste, der laves på godsets mejeri og sælges i dets gårdbutik. Hver eftermiddag driver hyrdehunden Bob hele den fritgående besætning sammen til malkningen kl. 15.30, som man kan overvære.

Efter besøget er man som en anden Alpe-Heidi rustet til en tur i det lollandske Schweiz, der i virkeligheden hedder Ravnsby Bakker og ligger på kanten af Smålandsfarvandet med udsigt til Fejø, Femø, Askø, Lilleø og Lindholm.

På en 18 meter høj banke byggede den holstenske greve Johan den Milde i ca. 1330 fæstningen Ravnsborg, der var omgivet af mure og voldgrave. Den er for længst revet ned, men den samtidige Birket Kirke med klokkestablen af træ, der er bygget oven på en bronzealderhøj, ligger der endnu. Klokkestablen er muligvis den ældste træbygning i Danmark, den indre tømmerkonstruktion er oprindelig, mens den ydre træbeklædning udskiftes med mellemrum.

Der er mange smukke og spændende seværdigheder på og omkring de lollandske herregårde, og man kan sagtens tage ruten over flere etaper og f.eks. tage bjergetapen for sig.

Herregårdsruten, der gradvis udvides, er kommet i stand med støtte fra Realdania og Lollands Kommune.