Lokalpolitiker får bøde for at videregive fortrolige oplysninger om Omar El-Hussein

Torsdag er der faldet dom i retssagen mod Finn Rudaizky om læk af personlige oplysninger om Omar El-Hussein og dennes familie.

Foto: Kristian Juul Pedersen. Arkivfoto. Politikeren Finn Rudaizky havde ingen skrupler over at give fortrolige oplysninger om Omar el-Hussein til pressen, har han fortalt i retten. Torsdag er der faldet dom i sagen. Foto: Kristian Juul Pedersen/Scanpix 2017.
Læs mere
Fold sammen

Der er torsdag faldet dom i sagen mod lokalpolitiker Finn Rudaizky, som sidder i Borgerrepræsentationen i København for Dansk Folkeparti.

Finn Rudaizky straffes med 10 dagsbøder á 1.000 kroner. Han skal derudover betale sagens omkostninger på 30.000 kr.

Anklager Søren Harbo havde i sagen nedlagt påstand om en straf på 30 dages fængsel til Finn Rudaizky, men anklagerens ønske blev altså ikke efterkommet.

Ifølge dommer Kim Gabriel var der dog uenighed blandt de tre dommere i sagen. En dommer argumenterede for en betinget straf på 30 dages fængsel til den 74-årige lokalpolitiker, mens de to øvrige argumenterede for en bødestraf.

Dommer Kim Gabriel bemærkede under afsigelse af dommen, at retten anså det for en skærpende omstændighed, at Finn Rudaizky ikke selv havde anvendt de oplysninger, han havde efterspugt hos forvaltningerne, men at han alene videregav dem til journalisterne.

Dermed lod han sig »udnytte som instrument, så journalister kunne få adgang til ellers fortrolige oplysninger,« lød det fra dommeren.

Under retssagen har Finn Rudaizky erkendt, at han videregav oplysninger om Omar El-Hussein og dennes familie til journalister. Lokalpolitikeren i retten forklarret, at han handlede ud fra et hensyn til offentlighedens interesse i sagen.

Finn Rudaizky oplyser, at han modtager dommen, selv om han er uenig i byrettens afgørelse.

»Jeg vil ikke påstå, at det er særligt rart at få en dom, men jeg føler stadigvæk, at det, jeg gjorde, var det rigtige. Det mener jeg som politiker og som menneske ud fra den konkrete situation, vi stod i dengang, som jeg var dybt engageret i, fordi jeg kendte den ene af dem, der blev dræbt,« siger Finn Rudaizky til Berlingske efter domsafsigelsen.

»Jeg respekterer selvfølgelig dommen, men det betyder ikke, at jeg er enig i den. Om jeg ville gøre det igen, det skal jeg ikke kunne svare på i dag, men jeg har ikke fortrudt det, jeg gjorde, for jeg føler jo også, at med de informationer jeg gav videre - og som kommunen ikke ville give til offentligheden - har jeg været med til at afdække, at kommunen rent faktisk svigtede,« siger Finn Rudaizky med henvisning til, at de pågældende oplysninger blandt andet påviste, at der var vidt forskellige opfattelser af Omar El-Hussein i de forskelllige forvaltninger under hans opvækst.

»Jeg ser stadig sagen som et forsøg fra kommunens side på at dække over egen forsømmelse. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det kunne være gået anderledes med den terrorsag, hvis kommunen havde levet op til sine sociale forpligtelser,« siger Finn Rudaizky, der genopstiller ved næste kommunalvalg i København for Dansk Folkeparti.

Anklager Søren Harbo er derimod »yderst tilfreds« med dommen mod lokalpolitikeren.

»Retten har lagt vægt på stort set alle de argumenter, jeg også har lagt vægt på i min procedure. Og jeg er yderst tilfreds med, at retten også var enig i, at der var en lang række skærpende omstændigheder. At de så kom frem til en høj bøde og ikke en fængselsstraf, det må vi tage til efterretning og se på, om vi skal anke den afgørelse eller ej,« siger Søren Harbo.

Anklageren afviser at kommentere på, hvilken betydning dommen mod Finn Rudaizky får for de to journalister, som fortsat er sigtet i sagen.

Han