Lønmodtagere vil tvinge arbejdsgivere på skolebænken

Fagbevægelsen opfordrer politikerne til at gøre det til et lovkrav, at landets chefer skal undervises i stress og psykisk arbejdsmiljø. En ekspert bifalder idéen, mens arbejdsgiverne siger nej.

Mange chefer er for dårligt klædt på, når en medarbejder går ned med stress. Mange ledere mangler desuden de redskaber, der er nødvendige for at sikre et godt arbejdsmiljø. Det mener hovedorganisationerne LO og FTF.

De opfordrer politikerne til at gøre det til et lovkrav, at alle nye ledere med personaleansvar skal efteruddannes, så de bliver bedre til at tackle dårligt psykisk arbejdsmiljø.

»Det er bekymrende, at mange ledere ikke bliver uddannet i håndtering af dårligt psykisk arbejdsmiljø og stress, som rammer tusinder af danskere hvert år. Derfor bør alle nye ledere med ansvar for medarbejdere på et tredages kursus i psykisk arbejdsmiljø,« siger Lizette Risgaard, LOs næstformand.

Det er Arbejdstilsynet, der skal føre kontrol med, om medarbejdere trives på jobbet. Sidste år fik tre ud af 100 virksomheder ifølge Politiken et påbud på grund af psykiske arbejdsmiljøproblemer. Det er et lavt antal, lyder det samstemmende fra LO, FTF og en ekspert.

»Tre procent er forsvindende lidt,« siger Peter Hasle, professor og arbejdsmiljøforsker ved Aalborg Universitet. Han peger på to årsager til det lave tal. Den første er en aftale mellem lønmodtagere og arbejdsgivere fra 1995.

»Den aftale går ud på, at Arbejdstilsynet ikke må blande sig i det, der handler om ledelsens dispositioner, og vi ved i dag, at de har stor betydning for det psykiske arbejdsmiljø,« siger Peter Hasle og uddyber:

»Den anden årsag er, at det psykiske arbejdsmiljø har en karakter, hvor det er svært at finde den objektive standard, som en myndighed kan agere i forhold til. Hvornår er en sagsbunke i en socialforvaltning for stor? Det er meget svært for myndigheden at forholde sig til.«

Peter Hasle støtter idéen om at tvinge lederne på skolebænken.

»Det giver et rigtig godt bidrag. Det er ude i virksomhederne, at det skal løses. Det handler om, at ledelsen skal klædes på til både at tage sig af den enkelte, der går ned med stress, samt forebygge.«

Dansk Arbejdsgiverforening og Lederne mener, at LO og FTF skyder over målet.

»Vi har en lille smule svært ved at forstå forslaget, fordi allerede i dag er der rig mulighed for, at man kan bruge hele partssystemet til at håndtere udfordringer på arbejdspladsen, herunder psykisk arbejdsmiljø. Hvis man bruger det system - ligesom man bruger det til alle mulige andre udfordringer, der er knyttet til samspillet mellem ledelse og ansatte - så mener vi, at de nødvendige redskaber er til stede,« siger DA-direktør Pernille Knudsen.

Lars Andersen, Ledernes arbejdsmiljøchef, tilføjer:

»Vi støtter ikke forslaget om, at det skal være et lovkrav. Vi synes, at det er en rigtig god ide, at virksomheder uddanner deres ledere i at håndtere det psykiske arbejdsmiljø, men det der med at prikke et enkelt område ud og sige, at det lovgiver vi om - det støtter vi ikke.«

Pernille Knudsen undrer sig over, at det gøres til et problem, at »kun« tre ud af 100 virksomheder sidste år fik et påbud på grund af psykisk arbejdsmiljø.

»Arbejdstilsynet har nogle beføjelser, og de er rigtig meget ude at føre tilsyn, så hvis ikke det giver flere påbud, kunne det handle om, at der ikke er så store problemer. Vi har ikke stor forståelse for, at man problematiserer, at tallet er så lavt«.