Løkke: Helbredstjek til ghettoer

Sundhedsministeren opfordrer kommunerne til at indkalde beboerne i socialt belastede bolig­områder til helbredstjek. Kommunerne vil have penge for arbejdet.

Kommunerne bør systematisk tilbyde beboerne i landets mest udsatte ghetto-områder regelmæssige helbredstjek. Sådan lyder opfordringen fra sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V), der er bekymret over sundhedstilstanden blandt de mest udsatte danskere, herunder de mange mennesker med anden etnisk baggrund end dansk, der ofte udgør majoriteten i de socialt belastede bolig­områder.

»Jeg vil opfordre kommunerne til at kortlægge borgernes sundhedstilstand og målrette den forebyggende sundhedsindsats der, hvor behovene er størst. Vi ved, at mange nydanskere ikke lever lige så sundt som gennemsnittet af befolkningen, forekomsten af diabetes er høj, og motion er ikke det, der bliver brugt mest tid på. Derfor kunne der være fin ræson i at kontakte netop de grupper med henblik på helbredstjek,« siger Lars Løkke Rasmussen, der blankt afviser at indkalde alle danskere til »servicetjek« hos lægen det koster for meget, fastslår ministeren.

Formanden for landets kommuner, borgmester Erik Fabrin (V), er ikke afvisende over for idéen, men han påpeger, at helbredstjek selv i begrænsede boligområder bliver voldsomt dyrt.

»Jeg kan udmærket se perspektivet i ministerens opfordring, men vi har allerede fokus på området i form af bl.a. opsøgende sundhedsplejersker. En yderligere oprustning med helbredstjek i ghetto-områderne er så omfattende, at Folketinget må betale, hvis vi skal påtage os opgaven,« siger Erik Fabrin.

I landets største kommune, København, er sundhedsborgmester Mogens Lønborg (K) parat til at overveje opfordringen, dog finder han det problematisk at give udvalgte borgere et sundhedstilbud, som ikke alle har mulighed for at få gavn af.

Ifølge Anne Rytter Hansen, der er forskningskoordinator for etniske minoriteters sundhed ved Statens Institut for Folkesundhed, er der meget lidt viden om netop etniske minoriteters sundhedstilstand, men et stort forskningsprojekt, der forventes afsluttet senere pååret, vil i detaljer give indblik i nydanskernes sundhed, kost og motion.