Løkke: Akut kræft-behandling inden nytår

Inden nytår vil de første kræftpatienter blive omfattet af løftet om akut behandling, lover sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V). Danske Regioner, der driver landets sygehuse, er godt tilfreds med regeringens garanti.

Allerede inden udgangen af i år vil patienter med de mest alvorlige og aggressive kræftformer blive dækket af statsminister Anders Fogh Rasmussens (V) løfte om akut behandling af kræftpatienter.

Det forventer sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V), der samtidig erkender, at ambitionen om at behandle kræft som en akut sygdom vil skubbe patienter med ikke livstruende sygdomme længere ned på ventelisten.

»Når vi opprioriterer kræftindsatsen, så kan det da godt være, at i visse tilfælde ikke kan lade sig gøre at behandle en patient med springfinger inden for en måned, og at vedkommende derfor må behandles på et privathospital. Hvis det er prisen, så må det være prisen,« siger Lars Løkke Rasmussen.

Ifølge ministeren skal akut behandling af kræftpatienter opfattes på den måde, at der for hver kræftsygdom skal laves et »optimalt forløb«, der efter inspiration fra Vejle Sygehus skal indeholde en samlet behandlingskøreplan for hver enkelt kræftpatient. Det vil betyde langt kortere ventetider på de enkelte scanninger, undersøgelser og behandlinger. De optimale patientforløb skal skrues sammen centralt, og dermed overtager regeringen reelt en stor del af styringen på området.

Formanden for Danske Regioner, socialdemokraten Bent Hansen, er godt tilfreds med løftet om akut behandling, men, understreger han, det bliver dyrt, for der mangler personale og apparatur og nogle patienter kommer til at betale i form af længere ventetid.

Mangel på hænder
»Det er på høje tid, at der for alvor bliver taget hånd om problemet, og jeg ser frem til at drøfte den konkrete udmøntning med regeringen og i samme forbindelse må sundhedsministeren også klart fortælle, hvilke patientgrupper der kommer til at står længere tid på venteliste. Derudover er det umiddelbart en stor udfordring i at få løst problemerne med mangel på arbejdskraft, men jeg er da glad for, at ministeren klart tilkendegiver, at han er villig til at betale, hvad det koster,« siger Bent Hansen.

Ifølge Bent Hansen er det realistisk at den akutte behandling skrues sammen på en måde, så der er to ugers ventetid på forundersøgelser, to ugers ventetid på selve behandlingen og to ugers ventetid på efterbehandling.

Kjeld Møller Pedersen, der er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, konstaterer, at planen om akut kræftbehandling indeholder en række store udfordringer for regeringen. Det gælder primært det faktum, at der mangler ledige hænder til at tage sig at patienterne, men endnu vanskeligere kan det blive at leve op til befolkningens forventninger.

»Akut kræftbehandling er jo langtfra det samme som akut behandling af en blodprop i hjertet. Der vil fortsat være ventetider på kræftområdet, anderledes kan det ikke være, og det kan umiddelbart være svært at forklare patienter, der bliver stillet et løfte om akut behandling i udsigt,« siger Kjeld Møller Pedersen.