LO vil luge ud i »pølse-akademikerne«

Universitetet er blevet en pølsefabrik, hvor der lægges mere vægt på kvantitet. Og en reform er nødvendig, mener LO. Om 15 år vil der være uddannet 60.000 akademikere for mange, viser en ny fremskrivning.

Arkivfoto. Universitetet er blevet en pølsefabrik, hvor der lægges mere vægt på kvantitet. Og en reform er nødvendig, mener LO. Om 15 år vil der være uddannet 60.000 akademikere for mange, viser en ny fremskrivning. Fold sammen
Læs mere
Foto: Liselotte Sabroe

I 2030 vil der være alt for mange akademikere i Danmark. Faktisk hele 60.000, viser nye beregninger, som AE-Rådet har udarbejdet for LO ved hjælp aaf den såkaldte Dream-model. Fremskrivningerne offentliggøres i en ny rapport, “Danmark 2030,” fra fagbevægelsens hovedorganisation.

Desuden er kvaliteten af de kandidater, som kommer ud fra universiteterne, alt for ringe, mener LO. De lange videregående uddannelser er blevet til »pølsefabrikker,« hvor det kun drejer sig om at få flest mulige igennem uddannelserne, så man kan inkassere taxametertilskuddet, mener cheføkonom i LO Jan Kæraa Rasmussen. Han siger:

»På de akademiske uddannelser lægges der mere vægt på kvantitet end kvalitet, hvis man skal sige det lidt hårdt. Og måske er der ved at være grobund for, at der kan gøres noget på området. Økonomistyringen på universiteterne tilskynder jo universiteterne til at være pølsemaskiner, der får flest muligt ud, så de kan få taxameteret udbetalt ved kasse et,«

Fremskrivningen “Danmark 2030” viser samtidig, at der om 15 år vil være 90.000 for få med en erhvervsuddannelse, 60.000 for få med en korterevarende videregående uddannelse og 40.000 med en mellemlang videregående uddannelse vil mangle. Til gengæld vil der ud over akademikerne også være for mange, som kun har en folkeskoleuddannelse eller en studentereksamen. Samtidig viser fremskrivningen, at de akademikere, der er for mange af, næsten udelukkende er kvinder.

I LO, som hovedsageligt organiserer faglærte og ufaglærte arbejdere, frygter man, at de »overskydende« akademikere” vil sive ned i uddannelsessystemet, og tage job, som de i virkeligheden er overkvalificeret til.

»Man er nødt til at gøre noget. For det er spild af uddannelse at uddanne alt for mange, der ikke er brug for,« siger LO-formand Harald Børsting.  »Dem med en lang videregående uddannelse tumler ned af på arbejdsmarkedet og skubber vores medlemmer ud. Så det er en dårlig måde, at bruge offentlige ressourcer på. De lange videregående uddannelser er blevet helt overdimensionerede og søgt af alt for mange.«.

Harald Børsting  mener at uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen (R ) skal følge sine tanker om, at færre bør tage en kandidatgrad op af en egentlig reform.

»Problemet har været overset, fordi man har fokuseret så meget på 2020,« siger Jan Kæraa.Rasmussen.  »Man kunne i en kommende reform sige, at de samme ressourcer, som man bruger i dag skal være til rådighed. Men i stedet skal pengene gå til at færre bliver bedre og mere kvalificeret end de ellers var blevet.«

.

 

.