LO bløder fortsat medlemmer

Fagforeningerne mister stadig medlemmer, og især LO er ramt. Alligevel er der optimisme at spore hos udviklingschefen.

På et år har fagforeningerne mistet i alt 16.000 medlemmer, og i dag betaler lige omkring 1,8 millioner danskere kontingent til forbund som 3F, Danmarks Lærerforening og Lederne, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Gennem de seneste år har lønmodtagerorganisationerne blødt medlemmer, og især hovedorganisationen LO, der tæller blandt andet 3F, Dansk Metal og FOA, har været hårdt ramt. Selv om medlemsflugten ifølge de nye tal er bremset en smule, er LO stadig den organisation, der mister flest.

Fra 1. januar 2013 til 1. januar i år har LO-forbundene sagt farvel til knap 28.000 medlemmer og har i dag lige under 867.000 medlemmer. Men udviklingschef Morten Madsen er alligevel optimistisk.

»Vi er glade for, at det ser ud som om, at det markante fald, vi har oplevet gennem de seneste år, er aftaget. Kurven er ikke knækket, men den er vigende,« siger han.

Siden 2008 har LOs medlemsforbund mistet hele 385.000 medlemmer, og det største fald var fra 2012 til 2013. Morten Madsen håber på, at LO nu for alvor har formået at vende den kedelige udvikling.

»Vores forbund er i den grad blevet mere flittige og mere strategiske i forhold til at tage ud for at snakke med medlemmerne og sørge for at være tættere på arbejdspladserne. Samtidig kører vi i LO på med vores oplysningskampagner, hvor vi informerer om, at kollektive overenskomster er noget, der betyder ordnede forhold på arbejdspladsen, og at man skal være medlem af en rigtig fagforening, hvis man vil fastholde det,« siger udviklingschefen.

Og selv om størstedelen af LOs fagforbund som helhed har mistet medlemmer, oplever Morten Madsen fremgang i en del lokalforeninger.

»For eksempel er der for første gang i årtier medlemsfremgang i Dansk Metals afdeling i København. Så billedet er mere differentieret end som så,« forklarer han.

Morten Madsen tror, at det store medlemsfald fra 2012 til 2013 hænger sammen med, at mange af LOs medlemmer og potentielle medlemmer arbejder inden for industrien.

»Mange af arbejdspladserne i industrien forsvinder nemlig, og folk søger hen i andre brancher. Mange forlader arbejdsmarkedet, og så kvitter man fagforeningsmedlemskabet. Jeg tror, det er forklaringen på, at vi i lige præcis de år under krisen så en ubehagelig stor medlemstilbagegang,« siger han.

FTF har i de seneste seks år fastholdt et nogenlunde stabilt medlemstal på omkring 350.000, mens AC (Akademikernes Centralorganisation) har haft en medlemsfremgang på 58.000 fra 2013 til 2014. Det hænger dog sammen med, at Ingeniørforeningen og Den Danske Landinspektørforening har sluttet sig til hovedorganisationen.

Fagforeningerne uden for fællesorganisationerne - de såkaldte gule fagforeninger - har siden 2008 hentet 88.000 nye medlemmer og organiserer i dag 290.000 danske lønmodtagere. Det er dog færre end sidste år, og det skyldes primært Ingeniørforeningen og Den Danske Landinspektørforenings overgang til AC.